Alertes
Inici / Benestar social i salut / AJUDES FAMÍLIA I INFÀNCIA BEQUES ESCOLA INFANTIL.CURS 2016-2017

AJUDES FAMÍLIA I INFÀNCIA BEQUES ESCOLA INFANTIL.CURS 2016-2017

Ajudes econòmiques destinades a cobrir les despeses d’ensenyament en escoles infantils, dirigides a aquelles famílies que per determinades circumstàncies necessiten de suport extern per a açò.
Les ajudes de circumscriuen al curs escolar, per un període màxim de 10 mesos, no considerant despeses d’activitats extraescolars, menjador, horaris especials, matrícules, llibres i uns altres d’anàloga índole.

1. Termini de presentació de sol·licituds:
De juny a setembre de 2016.

2. Informació:
Àrea de Benestar Social, Ajuntament de Xàtiva, Planta Sotano, Albereda Jaime I, 35, Tel. cita prèvia: 962289808.

3. Requisits dels sol·licitants:
Les beques d’escoles infantils podran ser sol·licitades per les famílies de xiquets/as amb edats entre 0 a 3 anys que reunisquen els següents requisits:
– Tant el menor com els progenitors o representants legals precisen estar empadronats a Xàtiva almenys 6 mesos anteriors a l’obertura de termini per a formalitzar sol·licitud de beca.
– Acreditar, en cas de menors de 2 anys d’edat, sol·licitud de plaça escolar en centres escolars de titularitat de la Generalitat o privats concertats o de titularitat pública diferent a la Generalitat, així com la no concessió de la plaça sol·licitada.
– Els pares, mares o representants legals hauran d’acreditar, mitjançant declaració responsable, estar al corrent de les obligacions tributàries, amb l’Ajuntament o enfront de la Seguretat Social.
– L’escola infantil de la qual és alumne el menor haurà d’estar situada a Xàtiva.
– Tenir uns ingressos bruts anuals l’any 2015 que no superen els indicats.
– Famílies de dos membres: 10.500 €
– Famílies de tres membres: 15.750 €
– Famílies de quatre membres: 21.000 €
– Famílies de cinc membres: 23.750 €
– Famílies de sis membres: 30.500 €
– Famílies de set membres: 36.750 €
– Famílies de vuit membres: 42.000 €

4. Tramitació i presentació de sol·licituds:
La sol·licitud segons model oficial subscrita per la persona beneficiària o el seu representant legal degudament emplenada, així com la documentació requerida en la mateixa, haurà de presentar-se en Registre d’Entrada de Documents de l’Ajuntament.

Et pot interessar

La donació de medul·la òssia centra el tema d’una xarrada informativa a Xàtiva

Aquesta activitat pretén explicar el procés de donació de medul·la i conscienciar de la importància …