Alertes
Inici / Ocupació i economia / Bases que regeixen la convocatòria de les proves selectives per a la constitució d’una borsa de treball d’Auxiliar d’Administració General (Act 13/07/2017)
Ocupació
Ocupació

Bases que regeixen la convocatòria de les proves selectives per a la constitució d’una borsa de treball d’Auxiliar d’Administració General (Act 13/07/2017)

Bases que regeixen la convocatòria de les proves selectives per a la constitució d’una borsa de treball d’Auxilar d’Administració General

BASES REGULADORES

Sol.licitud borsa treball Auxiliar d’Administració General

SOL·LICITUD D’ADMISIÓ

 

Termini de presentació de sol.licituds: del 13 al 17 de setembre de 2016.

Els documents acreditatius de les circumstàncies i mèrits al·legats que acompanyen els aspirants a la sol.licitud, haurán d’anar preferentment en sobre tancat.

 

Informació relacionada amb el procès selectiu (Act. 15/09/2016)

Informació procediment

Aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos (Act. 19/10/2016)
Termini esmena: 1 dia hàbil comptat a partir del següent al de publicació (dijous, 20 octubre 2016)

Llista provisional d’admesos i exclosos

 Aprovació de la llista definitiva d’admesos i exclosos, composició del Tribunal i data del primer exercici (Act. 20/12/2016)
Llista definitiva d’admesos i exclosos

(Act. 23/02/2017)

– Plantilla respostes exercici test

PDF: Plantilla respostes exercici test

– Resultats exercici test fase d’oposició borsa de treball d’auxiliar d’administració general

PDF: Resultats exercici test

– Termini sol.licitud revisió exercici test: divendres 24, dilluns 27 i dimarts 28 de febrer de 2017 ( 3 dies hàbils a computar des del següent al de la publicació dels resultats)

(Act. 28/03/2017)

PDF: CONVOCATÒRIA EXERCICI PRÀCTIC DE LA FASE D’OPOSICIÓ

Anunci del Secretari del Tribunal informant de la data, lloc i hora de la prova pràctica de la fase d’oposició.

(Act. 03/05/2017)

Anunci Tribunal

PDF: Qualificacions segon exercici de la fase d’oposició

(Act. 01/06/2017)

Anunci Tribunal

PDF: Puntuacions Fase d’oposició

(Act. 15/06/2017)

Anunci Tribunal

PDF: Puntuació fase concurs i resultats procés selectiu

– Termini de sol.licitud de revisió valoració de mèrits: del 16 al 20 de juny de 2017

(Act. 23/06/2017)

Anunci

PDF: Ordre de prelació i constitució de la borsa de treball d’Auxiliar d’Administració General

(Act. 11/07/2017)

Anunci Tribunal

PDF:Noves puntuacions fase concurs i nous resultats procés selectiu

(Act. 13/07/2017)

Anunci Tribunal

PDF:Nou ordre de prelació borsa de treball d’auxiliar d’administració general

 

Et pot interessar

Convocatòria borsa de treball de tècnic superior en integració social

Termini de presentació de sol·licituds (5 dies hàbils): del 31 de juliol fins al 7 d’agost …