Inici / Destacat / Convocatòria borsa de treball de professor/a piano (Act. 18/10/2017)
Ocupació
Ocupació

Convocatòria borsa de treball de professor/a piano (Act. 18/10/2017)

Termini de presentació de sol.licituds (5 dies hàbils): del 26 de juliol fins al 2 d’agost de 2017

PDF: Bases borsa de treball professor/a piano

PDF: Sol.licitud d’admissió borsa professor/a piano

(Act. 25/08/2017)

PDF: Resolució d’aprovació de la llista provisional d’admesos/es i exclosos/es

Termini esmena: 1 dia hàbil comptat a partir del següent al d’aquesta publicació (dilluns 28 d’agost de 2017)

(Act. 12/09/2017)

PDF: Resolució d’aprovació llista definitva d’admesos/ses i exclosos/ses, composició del Tribunal i data de la prova de la fase d’oposició

(Act. 15/09/2017)

PDF: Anunci Tribunal qualificacions prova pràctica fase d’oposició

Termini sol·licitud de revisió de prova: 3 dies hàbils des del següent a la seua publicació (18, 19 i 20 de setembre)

Termini presentació mèrits: 5 dies hàbils des del següent a la seua publicació (18 a 22 de setembre)

(Act. 05/10/2017)

PDF: Anunci Tribunal puntuacions fase concurs i resultats concurs oposició

Termini sol.licitud revisió concurs: 3 dies hàbils des del següent al de la publicació (6 a 11 octubre)

(Act.17/10/2017)

PDF:  Anunci Tribunal resultat definitiu concurs oposició

(Act.18/10/2017)

PDF:  Anunci Ordre de prelació i constitució de la borsa de treball de professor/a piano

Et pot interessar

Ocupació

CONVOCATÒRIA I PROVES DE SELECCIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA, OFICIAL D’ACTIVITATS ESPORTIVES, SUBGRUP C2 DE TITULACIÓ, MITJANÇANT SISTEMA SELECTIU DE CONCURS OPOSICIÓ PER TORN LLIURE.

S’informa que per la Junta de Govern Local de data 6 d’agost de 2018 es …