Alertes
Inici / Destacat / Convocatòria borsa de treball de psicòleg/a (Act. 03/11/2017)
Ocupació
Ocupació

Convocatòria borsa de treball de psicòleg/a (Act. 03/11/2017)

Termini de presentació de sol·licituds (5 dies hàbils): del 31 de juliol fins al 7 d’agost de 2017

PDF: Bases psicòleg/a

PDF: Sol·licitud d’admissió borsa de psicòleg/a

(Act. 01/09/2017)

PDF Resolució d’aprovació de la llista provisional d’admesso/es i exclosos/es

Termini esmena: 1 dia hàbil comptat a partir del següent al d’aquesta publicació (dilluns 4 de setembre de 2017)

En cas de presentar-hi esmena en registre d’entrada diferent d’aquest Ajuntament, s’ha de remetre un correu electrònic a: personalrrhh@ayto-xativa.es, en el qual s’ha de comunicar la presentació de la mateixa i acompanyar-la d’una còpia de la instància presentada segellada per l’organisme corresponent i del document/s d’esmena

(Act. 27/09/2017)

PDF: Resolució d’aprovació llista definitiva d’admesos/ses i exclosos/ses, composició del Tribunal i data de la fase concurs

(Act. 11/10/2017)

PDF: Anunci Tribunal borsa psicoleg resultats concurs i ordre borsa

Termini sol.licitud revisió concurs: 3 dies hàbils des del següent al de la publicació d’aquestos resultats (13 a 17 d’octubre)

(Act. 02/11/2017)

Anunci Tribunal borsa psicòleg

PDF: Resultats definitius concurs i ordre borsa

(Act. 03/11/2017)

Anunci Tribunal

PDF: Anunci constitució llista borsa de treball Psicòleg

Et pot interessar

Ocupació

CONVOCATÒRIA I PROVES DE SELECCIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA, TÈCNIC MITJÀ DE PROMOCIÓ LINGÜÍSTICA, SUBGRUP A2 DE TITULACIÓ, MITJANÇANT SISTEMA SELECTIU DE CONCURS OPOSICIÓ PER TORN LLIURE. (act. 05/02/2019)

S’informa que per la Junta de Govern Local de data 30 de juliol de 2018 …