Inici / Destacat / Convocatòria per a la selecció del personal de l’escola d’ocupació ET FORMEM ESCORXADOR VIU (Act. 22/12/2017)
Ocupació
Ocupació

Convocatòria per a la selecció del personal de l’escola d’ocupació ET FORMEM ESCORXADOR VIU (Act. 22/12/2017)

Convocatòria per a la selecció del personal de la escola d’ocupació ET FORMEM ESCORXADOR VIU

 

PDF: CONVOCATORIA TABLÓN

PDF: ACTA CONSTITUCIÓN GRUPO MIXTO

PDF: BASES ALUMNADO

PDF: BASES PERSONAL TALLER

Termini de presentació de les sol·licituts fins el 12 de desembre de 2017, a l’oficina de registre OXI (planta baixa) de l’ajuntament de Xàtiva.

(Act. 15/12/2017)

PDF ACTA SELECCIÓ ALUMNES

PDF ACTA BAREMACIÓ DIRECTOR

PDF ACTA BAREMACIÓ PROFESSOR ESPECIALITAT

PDF ACTA BAREMACIÓ AUX. ADMINISTRATIU

Segons la base 6ena de les bases per a la selecció de l’alumnat/treballador i de les bases per a la selecció de personal directiu, docent i auxiliar administratiu, el termini de presentació d’al·legacions és de TRES dies hàbils a comptar des del dia següent al de la seua publicació (del 18 al 20 de desembre, ambdos inclosos)

(Act. 18/12/2017)

PDF: DILIGÈNCIA SUBSANACIÓ D’ERRORS MATERIALS ACTA AUXILIAR ADMINISTRATIU

(Act. 21/12/2017)

PDF: RESOLUCIÓ ALEGACIONS AUX. ADMINISTRATIU

PDF: RESOLUCIÓ ALEGACIONS DIRECTOR-PROFESSOR RECOLZAMENT

PDF: RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS ALUMNAT/TREBALLADOR

(Act. 22/12/2017)

PDF: ACTA PUNT. FINAL AUXILIAR ADMINISTRATIU

PDF: ACTA PUNT. FINAL DIRECTOR

PDF: ACTA PUNT. FINAL PROFESSOR ESPECIALITAT

PDF: ACTA PUNT. FINAL ALUMNOS

 

Et pot interessar

Ocupació

CONVOCATÒRIA I PROVES DE SELECCIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA, OFICIAL D’ACTIVITATS ESPORTIVES, SUBGRUP C2 DE TITULACIÓ, MITJANÇANT SISTEMA SELECTIU DE CONCURS OPOSICIÓ PER TORN LLIURE.

S’informa que per la Junta de Govern Local de data 6 d’agost de 2018 es …