Inici / Destacat / Convocatòria borsa de tècnic de participació ciutadana (Act. 26/12/2017)
Ocupació
Ocupació

Convocatòria borsa de tècnic de participació ciutadana (Act. 26/12/2017)

Tèrmini de presentació d’instàncies: 5 dies hàbils a partir de l’endemà a la publicació d’aquesta convocatòria en la web municipal i en el tauler d’anuncis electrònic, 3-10 d’octubre.

PDF: BASES TÈCNIC PARTICIPACIÓ CIUTADANA I SOCIAL DILIGENCIADES

PDF: Sol.licitut d’admissió borsa tècnic participació ciutadana

(Act. 25/10/2017)

PDF: Resolució d’aprovació de la llista provisional d’admesos/es i exclosos/es

Termini esmena: 1 dia hàbil comptat a partir del següent al d’aquesta publicació (dijous 26 d’octubre de 2017)

En cas de presentar-hi esmena en registre d’entrada diferent d’aquest Ajuntament, s’ha de remetre un correu electrònic a: personalrrhh@ayto-xativa.es, en el qual s’ha de comunicar la presentació de la mateixa i acompanyar-la d’una còpia de la instància presentada segellada per l’organisme corresponent i del document/s d’esmena

(Act. 06/11/2017)

PDF: Resolució d’aprovació llista definitva d’admesos/ses i exclosos/ses, composició del Tribunal i data de la fase concurs

(Act. 09/11/2017)

Anunci tribunal

PDF: Resultats concurs i ordre borsa

Termini sollicitud revisió concurs: 3 dies hàbils des del següent al de la publicació dels resultats (10 a 14 de novembre)

(Act. 21/11/2017)

Anunci tribunal

PDF: Resultats definitius concurs i ordre borsa

(Act. 26/12/2017)

PDF: Anunci constitució llista borsa de treball Tècnic de Participació Ciutadana

 

Et pot interessar

Ocupació

CONVOCATÒRIA I PROVES DE SELECCIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA, OFICIAL D’ACTIVITATS ESPORTIVES, SUBGRUP C2 DE TITULACIÓ, MITJANÇANT SISTEMA SELECTIU DE CONCURS OPOSICIÓ PER TORN LLIURE.

S’informa que per la Junta de Govern Local de data 6 d’agost de 2018 es …