Inici / Ocupació i economia / Convocatòria de borsa de treball de Tècnic/a d’Orientació Laboral (Act. 10/08/2018)
Ocupació
Ocupació

Convocatòria de borsa de treball de Tècnic/a d’Orientació Laboral (Act. 10/08/2018)

Annex I. Sol.licitud d’admissió borsa

Annex II. Relació numerada de mèrits

Bases borsa de treball de Tècnic/a Orientació Laboral
Termini de presentació de sol.licituds: del 23 fins al 29 de maig de 2018

(Act. 10/08/2018)

Resolució d’aprovació de la llista provisional d’admesos/es i exclosos/es

Termini esmena: 1 dia hàbil comptat a partir del següent al d’aquesta publicació (13 d’agost de 2018).

En cas de presentar-hi esmena en registre d’entrada diferent d’aquest Ajuntament, s’ha de remetre un correu electrònic a: personalrrhh@ayto-xativa.es, en el qual s’ha de comunicar la presentació de la mateixa i acompanyar-la d’una còpia de la instància presentada segellada per l’organisme corresponent i del document/s d’esmena.

Et pot interessar

Ocupació

CONVOCATÒRIA I PROVES DE SELECCIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA, TÈCNIC MITJÀ DE PROMOCIÓ LINGÜÍSTICA, SUBGRUP A2 DE TITULACIÓ, MITJANÇANT SISTEMA SELECTIU DE CONCURS OPOSICIÓ PER TORN LLIURE.

S’informa que per la Junta de Govern Local de data 30 de juliol de 2018 …