Alertes
Inici / Ocupació i economia / Convocatòria i proves de selecció de personal funcionari de carrera, auxiliar de turisme, subgrup C2 de titulació, mitjançant sistema selectiu de concurs oposició per torn lliure
Ocupació
Ocupació

Convocatòria i proves de selecció de personal funcionari de carrera, auxiliar de turisme, subgrup C2 de titulació, mitjançant sistema selectiu de concurs oposició per torn lliure

S’informa que per la Junta de Govern Local de data 20 d’agost de 2018 es va acordar convocar les proves selectives i aprovar les bases específiques per a la cobertura en propietat de dues places de personal funcionari de carrera, Auxiliar de Turisme.

La convocatòria i el text íntegre de les presents bases es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de València i en la seu electrònica d’aquest Ajuntament https://xativa.sedelectronica.es (tauler d’anuncis electrònic). Així mateix, l’anunci de la convocatòria en extracte es publicarà en el Butlletí Oficial de l’Estat (Base 19).

Les sollicituds per a prendre part en aquest concurs oposició hauran de presentar-se en el termini de vint dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat (Base 3).

No obstant això, es publicarà en aquest apartat qualsevol altra informació relacionada amb aquesta convocatòria.

PDF: Bases de la convocatòria d’Auxiliar de Turisme

Et pot interessar

Ocupació

Convocatòria borsa de treball de Bibliotecari/a

S’informa que per la Junta de Govern Local es va acordar el dia 3 de …