Alertes
Inici / Destacat / CONVOCATÒRIA I PROVES DE SELECCIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA, TÈCNIC MITJÀ DE PROMOCIÓ LINGÜÍSTICA, SUBGRUP A2 DE TITULACIÓ, MITJANÇANT SISTEMA SELECTIU DE CONCURS OPOSICIÓ PER TORN LLIURE. (act. 26/11/2018)
Ocupació
Ocupació

CONVOCATÒRIA I PROVES DE SELECCIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA, TÈCNIC MITJÀ DE PROMOCIÓ LINGÜÍSTICA, SUBGRUP A2 DE TITULACIÓ, MITJANÇANT SISTEMA SELECTIU DE CONCURS OPOSICIÓ PER TORN LLIURE. (act. 26/11/2018)

S’informa que per la Junta de Govern Local de data 30 de juliol de 2018 es va acordar convocar les proves selectives i aprovar les bases específiques per a la cobertura en propietat d’una plaça de personal funcionari de carrera, Tècnic Mitjà de Promoció Lingüística.
La convocatòria i el text íntegre de les presents bases es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de València i en la seu electrònica d’aquest Ajuntament https://xativa.sedelectronica.es (tauler d’anuncis electrònic). Així mateix, l’anunci de la convocatòria en extracte es publicarà en el Butlletí Oficial de l’Estat. (Base 19).

 

Bases tècnic promoció lingüística

Actualització 26/11/2018

– Publicació en el BOE de l’extracte de la convocatòria: dilluns, 26 de novembre de 2018.

– Termini de presentació de sol.licituds: del 27 de novembre fins al 26 de desembre de 2018.
Per tant, qualsevol sol·licitud presentada o abonament de taxes realitzat fora d’aquest termini, tant abans com després del mateix, no és vàlid. Si és el vostre cas, i sou personal interessat heu de presentar de nou instància i abonar els drets de participació en termini. 

– El mateix dia de l’inici del termini de presentació de sol·licituds, és a dir, el dimarts 27 de novembre, s’habilitarà en la nostra seu electrònica, http://xativa.sedelectronica.es/, un tràmit exclusiu, amb tota la documentació i informació necessària per a la seua correcta tramitació:
Catàleg de Tràmits
Administració General 
Recursos Humans

El dia 24 de desembre la Casa de la Ciutat romandrà tancada, per açò, la presentació de sol·licituds podrà realitzar-se en seu electrònica, i en les dependències de la Policia Local de Xàtiva.

Et pot interessar

PAT

El Consell inicia la elaboración del Plan Territorial de las Comarcas Centrales con el objetivo de aumentar la competitividad de la zona

La consellera Salvador ha presentado a los alcaldes y agentes sociales y económicos el contenido …