Alertes
Inici / Ocupació i economia / Convocatòria de borsa de treball de Tècnic/a d’Orientació Laboral (Act. 29/11/2018)
Ocupació
Ocupació

Convocatòria de borsa de treball de Tècnic/a d’Orientació Laboral (Act. 29/11/2018)

Annex I. Sol.licitud d’admissió borsa

Annex II. Relació numerada de mèrits

Bases borsa de treball de Tècnic/a Orientació Laboral
Termini de presentació de sol.licituds: del 23 fins al 29 de maig de 2018

(Act. 10/08/2018)

Resolució d’aprovació de la llista provisional d’admesos/es i exclosos/es

Termini esmena: 1 dia hàbil comptat a partir del següent al d’aquesta publicació (13 d’agost de 2018).

En cas de presentar-hi esmena en registre d’entrada diferent d’aquest Ajuntament, s’ha de remetre un correu electrònic a: personalrrhh@ayto-xativa.es, en el qual s’ha de comunicar la presentació de la mateixa i acompanyar-la d’una còpia de la instància presentada segellada per l’organisme corresponent i del document/s d’esmena.

(Act. 29/11/2018)

Resolució d’aprovació de la llista definitiva de personal admès i exclòs

DECRET 2018-0857 .Decret aprovació llista definitiva borsa de treball de Tècnic d’Orientació Laboral

Et pot interessar

Ocupació

CONVOCATÒRIA I PROVES DE SELECCIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA, OFICIAL D’ACTIVITATS ESPORTIVES, SUBRUP C2 DE TITULACIÓ, MITJANÇANT SISTEMA SELECTIU DE CONCURS OPOSICIÓ PER TORN LLIURE. (Act. 04/12/2018)

S’informa que per la Junta de Govern Local de data 6 d’agost de 2018 es …