Alertes
Inici / Benestar social i salut / Programa d’itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d’exclusió social

Programa d’itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d’exclusió social

El programa d’itineraris personalitzats per a la inclusió sociolaboral T’Acompanye actuació cofinanciada per la Unió europea a través del programa operatiu del Fons Social Europeu de la Comunitat Valenciana 2014-2020, va començar a executar-se a l’ajuntament de Xàtiva en 2017.

El programa està destinat a persones que des de fa temps no han aconseguit entrar en el món laboral i/o es troben en situació de risc o exclusió social.

Durant els anys 2017 i 2018 s’han atés 270 persones i en 2019 es té previst atendre un total de 150 persones.

DSC00438

Les línies d’intervenció dins del programa, són principalment, l’àrea psicosocial i laboral, realitzant un diagnòstic i disseny d’un itinerari, cursos de formació, prospecció i intermediació laboral, alfabetització digital i suport a la inserció laboral.
En quant a l’àrea psicosocial comprén la valoració de necessitats, manques, actituds i altres factors, desenvolupament de competències bàsiques, conductuals, funcionals i tècniques, intervenció psicosocial, motivacional, coaching i acompanyament.

Els objectius del programa són promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa i qualsevol forma de discriminació, la inclusió activa i igualtat d’oportunitats, i l’activació d’itineraris integrats i personalitzats.

Aquest programa d’itineraris personalitzats d’inserció socio-laboral, es desenvolupa en 4 de fases. La primera fase, d’entrevista diagnòstica, suposa la primera presa de contacte amb la persona. Es realitza una fitxa de registre de les dades personals i posteriorment, una entrevista individual on es coneixen les necessitats i expectatives i s’ajuda a definir la seua demanda.

En la fase d’orientació laboral, s’estableix un itinerari personal d’inserció sociolaboral adaptat a les necessitats, interessos i motivació individual. L’objectiu d’aquest bloc va encaminat a l’elaboració i posada en marxa d’un projecte personal d’inserció sociolaboral. Accions:

Disseny i elaboració del currículum, carta de presentació.

Recursos i serveis, SERVEF, SEPE, ETT. Premsa, borses de treball.

L’entrevista de selecció: tècniques i habilitats d’afrontament.

Conéixer i posar en pràctica les tècniques de cerca d’ocupació.

Acompanyament en la inscripció com a demandant d’ocupació i cursos de formació.

• Inscripció en els diferents programes oferits en el Servef, Programa de Garantia Juvenil, PREPARA, Programa d’Activació d’ocupació, Renda activa d’inserció….

IMG_9910

En la fase de formació, es desenvolupen diverses accions de caràcter ocupacional i de desenvolupament de destreses personals i de formació en TIC. L’objectiu és la qualificació personal i professional dels participants en diferents perfils laborals, millorant les seues possibilitats d’accés i manteniment en el món laboral.

Els cursos i tallers que s’han realitzat durant aquestes edicions han sigut:

1.Curs tècniques per a enfrontar l’entrevista laboral.

2.Curse elaboració del curriculum vitae.

3.Curs psicoeducació i parentalidad positiva en pares i mares joves.

4.El taller apoderament de la dona al mercat laboral.

5.El taller DAPO: desenvolupament d’aspectes personals per l’ocupació.

6.El curs d’ofimàtica.

7.El taller de manteniment de parcs i jardins i sosteniment mediambiental.

8.El curs manipulador/a d’aliments

9.El curs per a l’obtenció del carnet de manipulador de plaguicides d’ús fitosanitari

10. El taller de manteniment i reparació d’edificis.

11.El curs atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials.

12. A través del conveni acordat amb la EPA, les persones participants podran realitzar tota l’oferta formativa . algunes de les propostes són:

graduat en secundària

Accés als cicles formatius de grau superior

Alfabetització

Llengua espanyola per a persones migrants

Valencià

Anglés

Fotografia

Dibuix

Cuina

Informàtica

IMG_20171120_101525

Fase de prospecció i intermediació, en aquesta fase es duu a terme una labor de prospecció del mercat de treball i de les ofertes d’ocupació, al mateix temps que s’ofereix un sistema d’intermediació a les empreses amb l’objectiu d’encaixar oferta i demanda.

Al voltant del 30% de les persones participants han aconseguit insertarse laboralment. D’altra banda, l’índex d’ocupabilitat ha augmentat, de manera que moltes persones participants a pesar que no han aconseguit ocupació, si que s’han format en diferents àmbits, la qual cosa enriqueix el seu curriculum vitae i augmenta la seua probabilitat d’accedir al mercat laboral. Així i a l’espera de consolidar i millorar la seua situació laboral, des del programa T’Acompanye 2018 es realitza un acompanyament individualitzat per a la millora de la seua situació sociolaboral i formativa.

Et pot interessar

Es presenta el Pla Anual de treball de la Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives de Xàtiva

Les activitats programades es centraran en campanyes per als dies commemoratius i en xerrades i …