Alertes
Inici / Destacat / CONVOCATÒRIA I PROVES DE SELECCIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA, AUXILIAR D’EQUIPAMENTS PÚBLICS, SUBGRUP C2 DE TITULACIÓ, MITJANÇANT SISTEMA SELECTIU DE CONCURS OPOSICIÓ PER TORN LLIURE. (15/04/2019)
Ocupació
Ocupació

CONVOCATÒRIA I PROVES DE SELECCIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA, AUXILIAR D’EQUIPAMENTS PÚBLICS, SUBGRUP C2 DE TITULACIÓ, MITJANÇANT SISTEMA SELECTIU DE CONCURS OPOSICIÓ PER TORN LLIURE. (15/04/2019)

S’informa que per la Junta de Govern Local de data 30 de juliol de 2018 es va acordar convocar les proves selectives i aprovar les bases específiques per a la cobertura en propietat d’una plaça de personal funcionari de carrera, Auxiliar d’Equipaments Públics.
La convocatòria i el text íntegre de les presents bases es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de València i en la seu electrònica d’aquest Ajuntament https://xativa.sedelectronica.es (tauler d’anuncis electrònic). Així mateix, l’anunci de la convocatòria en extracte es publicarà en el Butlletí Oficial de l’Estat. (Base 19).

 

Documents adjunts:
Bases auxiliar equipaments públics

Actualització (10/10/2018)

Publicació en el BOE de l’extracte convocatòria: dimecres, 10 d’octubre de 2018.

– Termini de presentació de sol.licituds: de l’11 d’octubre fins al 9 de novembre de 2018, tots dos inclosos.

Per tant, qualsevol sol·licitud presentada o abonament de taxes realitzat fora d’aquest termini, tant abans coms després del mateix, no és vàlid. Si és el vostre cas, i sou personal interessat heu de presentar de nou instància i abonar els drets de participació en termini.

– El mateix dia de l’inici del termini de presentació de sol·licituds, és a dir, el dijous 11 d’octubre, s’habilitarà en la nostra seu electrònica, un tràmit exclusiu, amb tota la documentació i informació necessària per a la seua correcta tramitació:
http://xativa.sedelectronica.es/
Catàleg de Tràmits \
Administració General \
Recursos Humans \

Actualització (17/12/2018)

Termini d’esmena (10 dies hàbils a partir del següent al d’aquesta publicació): del 18de desembre de 2018 al 2 de gener de 2019 (tots dos inclosos).
En cas de presentar-hi esmena en registre d’entrada diferent d’aquest Ajuntament, s’ha de remetre un correu electrònic a: personalrrhh@ayto-xativa.es, en el qual s’ha de comunicar la presentació de la mateixa i acompanyar-la d’una còpia de la instància presentada segellada per l’organisme corresponent i del document/s d’esmena.

Documents adjunts:
20181126_Resolució_DECRET 2018-1051 [Decret aprovació llista provisional auxiliar d’equipaments públics]

El mateix dia de l’inici del termini de presentació de sollicituds, és a dir, el dimarts 18 de desembre, s’habilitarà en la nostra seu electrònica, un tràmit exclusiu, amb tota la documentació i informació necessària per a la seua correcta tramitació:

http://xativa.sedelectronica.es/
Catàleg de Tràmits
Administració General
Recursos Humans

Els dies 24 i 31 de desembre la Casa de la Ciutat romandrà tancada, per açò, la presentació de sol·licituds podrà realitzar-se en seu electrònica, i en les dependències de la Policia Local de Xàtiva.

(Act. 15/04/2019)

Decret 2019-0407 Decret aprovació llista definitiva plaça auxiliar d’equipaments públics

Decret 2019-0407, de 8 d’abril de 2019, d’aprovació de la llista definitiva de personal admés i exclòs, composició del Tribunal, modificació d’un tema i altres extrems de la convocatòria per a la cobertura en propietat d’una plaça d’auxiliar d’equipaments públics, inclosa en el subgrup C2 de titulació, mitjançant sistema selectiu de concurs oposició, per torn lliure.

Et pot interessar

Ocupació

AMPLIACIÓ DE LA BORSA D’OCUPACIÓ D’ADMINISTRATIU/VA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL

Anunci constitució nova llista borsa d’Administratiu d’Administració General  DECRET Constitució nova borsa d’Administratiu d’Administració General