Alertes
Inici / Destacat / Convocatòria i proves de selecció de personal per a la cobertura en propietat d’una plaça de comissari/a, subgrup A1, mitjançant sistema selectiu concurs oposició, per promoció interna en la modalitat interadministrativa amb mobilitat (Act. 06/08/2019)
Ocupació

Convocatòria i proves de selecció de personal per a la cobertura en propietat d’una plaça de comissari/a, subgrup A1, mitjançant sistema selectiu concurs oposició, per promoció interna en la modalitat interadministrativa amb mobilitat (Act. 06/08/2019)

La convocatòria i el text íntegre de les bases estan publicades en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP) núm. 23, de data 1 de febrer de 2019, i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 8492, de 22 de febrer de 2019. Així com, l’extracte de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado núm. 55, de 5 de març de 2019.

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL PROCÈS (docu adjunt)

 

Termini de presentació de sol.licituds: del 6 de març fins al 3 d’abril de 2019, tots dos inclosos.

El mateix dia de l’inici del termini de presentació de sol·licituds, és a dir, el dimecres 6 de març, s’habilitarà en la nostra seu electrònica, un tràmit exclusiu, amb tota la documentació i informació necessària per a la seua correcta tramitació:
http://xativa.sedelectronica.es/
Catàleg de Tràmits \ Catàleg de Tràmits
Administració General \ Administració General
Recursos Humans \ Recursos Humans

(Act. 03/05/2019)

DECRET 2019-0464 [Decret aprovació llista provisional plaça Comissari-a]

Termini d’esmena 10 dies hàbils a partir del següent a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

En cas de presentar-hi esmena en registre d’entrada diferent d’aquest Ajuntament, s’ha de remetre un correu electrònic a: personalrrhh@ayto-xativa.es, en el qual s’ha de comunicar la presentació de la mateixa i acompanyar-la d’una còpia de la instància presentada segellada per l’organisme corresponent i del document/s d’esmena.

S’habilitarà en la nostra seu electrònica, un tràmit exclusiu, amb tota la documentació i informació necessària per a la seua correcta tramitació:

http://xativa.sedelectronica.es/
Catàleg de Tràmits
Administració General
Recursos Humans

(Act. 06/08/2019)

DECRET 2019-0964 llista definitiva Comissari

Decret 2019-0964 de 23 de juliol de 2019 sobre aprovació de la llista definitiva de personal admés i exclòs, composició del tribunal i altres extrems de la convocatòria per a la cobertura en propietat d’una plaça de comissari/a, inclosa en el subgrup A1 de titulació, vacant en la plantilla de personal funcionari d’esta corporació, mitjançant sistema selectiu de concurs-oposició per promoció interna en la modalitat interadministrativa amb mobilitat.

 

Et pot interessar

Xàtiva contractarà 24 joves gràcies al programa Avalem Joves Plus

El programa destina per a aquests llocs de treball a Xàtiva una subvenció total de …