Alertes
Inici / Destacat / Convocatòria i proves de selecció de personal per a la cobertura en propietat d’una plaça de comissari/a, subgrup A1, mitjançant sistema selectiu concurs oposició, per promoció interna en la modalitat interadministrativa amb mobilitat (Act. 13/09/2019)
Ocupació

Convocatòria i proves de selecció de personal per a la cobertura en propietat d’una plaça de comissari/a, subgrup A1, mitjançant sistema selectiu concurs oposició, per promoció interna en la modalitat interadministrativa amb mobilitat (Act. 13/09/2019)

La convocatòria i el text íntegre de les bases estan publicades en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP) núm. 23, de data 1 de febrer de 2019, i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 8492, de 22 de febrer de 2019. Així com, l’extracte de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado núm. 55, de 5 de març de 2019.

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL PROCÈS (docu adjunt)

 

Termini de presentació de sol.licituds: del 6 de març fins al 3 d’abril de 2019, tots dos inclosos.

El mateix dia de l’inici del termini de presentació de sol·licituds, és a dir, el dimecres 6 de març, s’habilitarà en la nostra seu electrònica, un tràmit exclusiu, amb tota la documentació i informació necessària per a la seua correcta tramitació:
http://xativa.sedelectronica.es/
Catàleg de Tràmits \ Catàleg de Tràmits
Administració General \ Administració General
Recursos Humans \ Recursos Humans

(Act. 03/05/2019)

DECRET 2019-0464 [Decret aprovació llista provisional plaça Comissari-a]

Termini d’esmena 10 dies hàbils a partir del següent a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

En cas de presentar-hi esmena en registre d’entrada diferent d’aquest Ajuntament, s’ha de remetre un correu electrònic a: personalrrhh@ayto-xativa.es, en el qual s’ha de comunicar la presentació de la mateixa i acompanyar-la d’una còpia de la instància presentada segellada per l’organisme corresponent i del document/s d’esmena.

S’habilitarà en la nostra seu electrònica, un tràmit exclusiu, amb tota la documentació i informació necessària per a la seua correcta tramitació:

http://xativa.sedelectronica.es/
Catàleg de Tràmits
Administració General
Recursos Humans

(Act. 06/08/2019)

DECRET 2019-0964 llista definitiva Comissari

Decret 2019-0964 de 23 de juliol de 2019 sobre aprovació de la llista definitiva de personal admés i exclòs, composició del tribunal i altres extrems de la convocatòria per a la cobertura en propietat d’una plaça de comissari/a, inclosa en el subgrup A1 de titulació, vacant en la plantilla de personal funcionari d’esta corporació, mitjançant sistema selectiu de concurs-oposició per promoció interna en la modalitat interadministrativa amb mobilitat.

(Act, 13/09/2019)

ANUNCI CONVOCATÒRIA COMISSARI/A

La Resolució d’Alcaldia 2019-1156, de 13 de setembre, alça la suspensió de l’inici de les proves selectives de la convocatòria per a la cobertura en propietat d’una plaça de comissari prevista en la provisió d’Alcaldia de data 29 d’agost de 2019 i, per tant, la data de celebració del primer exercici de la fase d’oposició és: el dimecres 18 de setembre de 2019, a les 9:30 hores en el Saló de Plens de la Casa de la Ciutat.

 

Et pot interessar

Ciutat_Esport_Xàtiva

L’Ajuntament de Xàtiva abona més d’1,3 milions d’euros en sobrecostos de la Ciutat de l’Esport

El Tribunal Suprem desestima el recurs de l’Ajuntament i dóna la raó a ACCIONA en …