Alertas

Últimas noticias

CONVOCATÒRIA I PROVES DE SELECCIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA, AUXILIAR DE BIBLIOTECA, SUBGRUP C2 DE TITULACIÓ, MITJANÇANT SISTEMA SELECTIU DE CONCURS OPOSICIÓ PER TORN LLIURE. (Act. 05/12/2018)

cabecera-posts-ocupacio-blog

S’informa que per la Junta de Govern Local de data 30 de juliol de 2018 …

Leer más »