Inicio / Educación / PUBLICACIÓ BASES DIPU ET BECA MODALITAT POST (Act. 06/02/2018)
ladiputebecaxativa

PUBLICACIÓ BASES DIPU ET BECA MODALITAT POST (Act. 06/02/2018)

Convocatòria de per a la concessió d’una beca de formació de la modalitat “Post”, per a realitzar pràctiques formatives a l’Ajuntament de Xàtiva.
Aquesta beca està vinculada al projecte BONES PRÀCTIQUES EN XARXES SOCIALS, està dotada amb un import de 1.000 euros bruts mensuals, i tindrà una duració de 6 mesos.
Per a poder accedir a aquesta beca, un dels requisits és haver finalitzat qualsevol de les ensenyances oficials de Grau en  Periodisme o Grau en Comunicació Audiovisual.
El termini de presentació de sol·licituds serà des del 17 fins al 26 de gener de 2018, ambdós inclosos.
La inscripció podrà realitzar-se únicament de manera telemàtica a través de la web municipal www.xativa.es, en l’enllaç següent:
http://xativa.sedelectronica.es (Instància general).

Documents adjunts:
ANNEX I_BASES DIPU ET BECA_POST
ANNEX II_IMPRÉS AUTOBAREMACIÓ
ANNEX III_CERTIFICAT DE PRÀCTICA
DECRET CORRECCIÓ D’ERRORS BASES DIPU ET BECA MODALITAT POST 2017-2018

(Act. 06/02/2016)

BOP núm. 26 de 06-02-2018_PUBLICACIÓ BASES

Te puede interesar

cabecera-posts-ocupacio-blog

CONVOCATORIA Y PRUEBAS DE SELECCIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA, OFICIAL DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SUBGRUPO C2 DE TITULACIÓN, MEDIANTE SISTEMA SELECTIVO DE CONCURSO OPOSICIÓN POR TURNO LIBRE.

Se informa que por la Junta de Gobierno Local de fecha 6 de agosto de …