Inicio / Ocupación y economía / Convocatòria de borsa de treball d’Assessor/a Jurídic/a (Act. 31/07/2018)
cabecera-posts-ocupacio-blog

Convocatòria de borsa de treball d’Assessor/a Jurídic/a (Act. 31/07/2018)

1. Bases borsa de treball d’Assesor/a Jurídic/a

Annex I

Sol.licitud d’admissió borsa

Annex II

Relació numerada de mèrits

Termini presentació sol.licituds: del 26 d’abril fins al 3 de maig de 2018

(Act. 31/05/2018)

DECRET 2018-0403 Llista provisional borsa de treball d’Assessor/a Jurídic/a

Termini esmena: 1 dia hàbil comptat a partir del següent al d’aquesta publicació (1 de juny de 2018)

En cas de presentar-hi esmena en registre d’entrada diferent d’aquest Ajuntament, s’ha de remetre un correu electrònic a: personalrrhh@ayto-xativa.es, en el qual s’ha de comunicar la presentació de la mateixa i acompanyar-la d’una còpia de la instància presentada segellada per l’organisme corresponent i del document/s d’esmena

(Act. 15/06/2018)

Resolució d’aprovació llista definitiva personal admès i exclòs, composició del Tribunal i data del concurs

DECRET 2018-0451 Decret aprovació llista definitiva borsa de treball d’Assessor/a Jurídic/a

(Act. 25/06/2018)

Anunci Tribunal resultats concurs i ordre de borsa:
AnunciTribunalResultatsConcursOrdreBorsAassessorJuridic

Termini sol.licitud de revisió del concurs: del 26 fins al 28 de juny de 2018

(Act. 27/07/2018)

Anunci tribunal resultats definitius i ordre de borsa:

Anunci Tribunal resultats definitius concurs i ordre borsa

(Act. 31/07/2018)

Anunci de l’ordre de prelació definitiu i constitutiu de la borsa de treball

Anunci constitució llista borsa de treball ASS JUR

Te puede interesar

cabecera-posts-ocupacio-blog

CONVOCATORIA Y PRUEBAS DE SELECCIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA, OFICIAL DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SUBGRUPO C2 DE TITULACIÓN, MEDIANTE SISTEMA SELECTIVO DE CONCURSO OPOSICIÓN POR TURNO LIBRE.

Se informa que por la Junta de Gobierno Local de fecha 6 de agosto de …