Alertas
Inicio / Destacado / CONVOCATÒRIA I PROVES DE SELECCIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA, TÈCNIC MITJÀ DE PROMOCIÓ LINGÜÍSTICA, SUBGRUP A2 DE TITULACIÓ, MITJANÇANT SISTEMA SELECTIU DE CONCURS OPOSICIÓ PER TORN LLIURE. (act. 08/10/2019)
cabecera-posts-ocupacio-blog

CONVOCATÒRIA I PROVES DE SELECCIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA, TÈCNIC MITJÀ DE PROMOCIÓ LINGÜÍSTICA, SUBGRUP A2 DE TITULACIÓ, MITJANÇANT SISTEMA SELECTIU DE CONCURS OPOSICIÓ PER TORN LLIURE. (act. 08/10/2019)

S’informa que per la Junta de Govern Local de data 30 de juliol de 2018 es va acordar convocar les proves selectives i aprovar les bases específiques per a la cobertura en propietat d’una plaça de personal funcionari de carrera, Tècnic Mitjà de Promoció Lingüística.
La convocatòria i el text íntegre de les presents bases es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de València i en la seu electrònica d’aquest Ajuntament https://xativa.sedelectronica.es (tauler d’anuncis electrònic). Així mateix, l’anunci de la convocatòria en extracte es publicarà en el Butlletí Oficial de l’Estat. (Base 19).

 

Bases tècnic promoció lingüística

Actualització 26/11/2018

– Publicació en el BOE de l’extracte de la convocatòria: dilluns, 26 de novembre de 2018.

– Termini de presentació de sol.licituds: del 27 de novembre fins al 26 de desembre de 2018.
Per tant, qualsevol sol·licitud presentada o abonament de taxes realitzat fora d’aquest termini, tant abans com després del mateix, no és vàlid. Si és el vostre cas, i sou personal interessat heu de presentar de nou instància i abonar els drets de participació en termini. 

– El mateix dia de l’inici del termini de presentació de sol·licituds, és a dir, el dimarts 27 de novembre, s’habilitarà en la nostra seu electrònica, http://xativa.sedelectronica.es/, un tràmit exclusiu, amb tota la documentació i informació necessària per a la seua correcta tramitació:
Catàleg de Tràmits
Administració General 
Recursos Humans

El dia 24 de desembre la Casa de la Ciutat romandrà tancada, per açò, la presentació de sol·licituds podrà realitzar-se en seu electrònica, i en les dependències de la Policia Local de Xàtiva.

Actualització 05/02/2019

–  Resolució DECRET 2019 0067 Decret aprovació llista provisional

–  Termini d’esmena (10 dies hàbils des de l’endemà d’aquesta publicació): del 6 al 19 de febrer de 2019 (tots dos inclosos).

En cas de presentar-hi esmena en registre d’entrada diferent d’aquest Ajuntament, s’ha de remetre un correu electrònic a: personalrrhh@ayto-xativa.es, en el qual s’ha de comunicar la presentació de la mateixa i acompanyar-la d’una còpia de la instància presentada segellada per l’organisme corresponent i del document/s d’esmena.

El mateix dia de l’inici del termini de presentació de sol·licituds, és a dir, el dimecres 6 de febrer, s’habilitarà en la nostra seu electrònica, un tràmit exclusiu, amb tota la documentació i informació necessària per a la seua correcta tramitació:
http://xativa.sedelectronica.es/
Catàleg de Tràmits
–Administració General
–Recursos Humans

Actualització 16/08/2019

Decret 2019-1066, de 12 d’agost de 2019, d’aprovació de la llista definitiva de
personal admés i exclòs, composició del Tribunal, data d’examen i altres extrems
de la convocatòria per a la cobertura en propietat d’una plaça de tècnic/a mitjà/na
de promoció lingüística, inclosa en el subgrup A2 de titulació, mitjançant sistema
selectiu de concurs oposició, per torn lliure.

PDFResolució_Decret_DECRET 2019-1066 [Decret aprovació llista definitiva convocatòria tècnic mig de promoció lingüística]

Actualització 25/09/2019

PDF: Plantilla de respostes primer exercici test

Actualització 27/09/2019

Anuncis del Tribunal de valoració:

PDF: Nova plantilla respostes primer exercici test

PDF: Resultats primer exercici test

PDF: Convocatòria segon exercici

Actualització 08/10/2019

Anunci del Tribunal de Valoració:

PDF: Resultats segon exercici pràctic

Termini de presentació dels mèrits: del 10 al 23 d’octubre de 2019 (tots dos inclosos).

En cas de presentar-hi documentació en registre d’entrada diferent d’aquest Ajuntament, s’ha de remetre un correu electrònic a: personalrrhh@ayto-xativa.es, en el qual s’ha de comunicar la presentació de la mateixa i acompanyar-la d’una còpia de la instància presentada segellada per l’organisme corresponent

Te puede interesar

IMAGEN DESTACADA

Alfabetización Digital en el programa T’Acompanye

Hoy 03 de octubre de 2019, 20 personas participantes del programa T’Acompanye han empezado el …