Alertas
Inicio / admin

admin

Tall d’aigua, dimarts 16 d’octubre des de les 9.15 h a 12.00 h. Reparació d’una escomesa al carrer Moncada.

RED 2 Sector Moncada. C/ Moncada Plaza Trinidad Plaza y C/ Santa Ana C/ Aparici C/ Angel C/ Pintor Rusinyol C/ Caldes C/ Portxets Plaza y C/ Portal de Valencia C/ San Pedro y Plaza San Pedro Plaza Benlloch C/ del Puig C/ Fumeral Plaza de la Morera C/ Beneficencia

Leer más »

CONVOCATORIA Y PRUEBAS DE SELECCIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA, AUXILIAR DE EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS, SUBGRUPO C2 DE TITULACIÓN, MEDIANTE SISTEMA SELECTIVO DE CONCURSO OPOSICIÓN POR TURNO LIBRE. (act. 10/10/2018)

cabecera-posts-ocupacio-blog

Se informa que por la Junta de Gobierno Local de fecha 30 de julio de 2018 se acordó convocar las pruebas selectivas y aprobar las bases específicas para la cobertura en propiedad de una plaza de personal funcionario de carrera, Auxiliar de Equipamientos Públicos. La convocatoria y el texto íntegro …

Leer más »

Convocatòria de borsa de treball d’Oficial Fontaner/a (Act. 03/10/2018)

cabecera-posts-ocupacio-blog

1. Bases borsa de treball d’Oficial Fontaner/a ANNEX I Document annex I. Sol.licitud d’admissió borsa Termini presentació sol.licituds: del 26 d’abril fins al 3 de maig de 2018 (Act. 15/06/2018) Resolució d’aprovació llista provisional personal admès i exclòs DECRET 2018-0450 Decret aprovació llista provisional borsa de treball d’Oficial Fontaner/a Termini …

Leer más »

Convocatòria borsa de treball de Bibliotecari/a (Act. 25/09/2018)

cabecera-posts-ocupacio-blog

S’informa que per la Junta de Govern Local es va acordar el dia 3 de setembre de 2018 convocar les proves selectives i aprovar les bases específiques per a la constitució d’una borsa de treball temporal de Bibliotecari/a. PDF Bases específiques Bibliotecari   Actualització ( 25/09/2018) – Publicació en BOP de …

Leer más »

CONVOCATÒRIA I PROVES DE SELECCIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA, AUXILIAR DE BIBLIOTECA, SUBGRUP C2 DE TITULACIÓ, MITJANÇANT SISTEMA SELECTIU DE CONCURS OPOSICIÓ PER TORN LLIURE.

cabecera-posts-ocupacio-blog

S’informa que per la Junta de Govern Local de data 30 de juliol de 2018 es va acordar convocar les proves selectives i aprovar les bases específiques per a la cobertura en propietat d’una plaça de personal funcionari de carrera, Auxiliar de Biblioteca. La convocatòria i el text íntegre de …

Leer más »

Convocatòria de borsa de treball de Mediador/a Intercultural (Act. 17/09/2018)

cabecera-posts-ocupacio-blog

1. Bases borsa de treball de Mediador/a Intercultural Annex I Sol.licitud d’admissió borsa Annex II Relació numerada de mèrits Termini presentació sol.licituds: del 26 d’abril fins al 3 de maig de 2018   (Act. 15/06/2018) Resolució d’aprovació llista provisional personal admès i exclòs DECRET 2018-0452 Decret aprovació llista provisional borsa …

Leer más »

Convocatòria de borsa de treball de Lector/a- Operador/a de comptadors de consum d’aigua potable (Act. 14/09/2018)

cabecera-posts-ocupacio-blog

Convocatòria de borsa de treball de Lector/a- Operador/a de comptadors de consum d’aigua potable Bases borsa de treball de lector-a comptador-a de consum d’aigua diligenciades Annex I. Sol.licitud convocatòria Termini de presentació de sol.licituds; del 19 fins al 25 de juny de 2018 (Act. 14/09/2018) PDF Acord aprovació de la llista …

Leer más »

Convocatòria i proves de selecció de personal funcionari de carrera, auxiliar de turisme, subgrup C2 de titulació, mitjançant sistema selectiu de concurs oposició per torn lliure

cabecera-posts-ocupacio-blog

Se informa que por la Junta de Gobierno Local de fecha 20 de agosto de 2018 se acordó convocar las pruebas selectivas y aprobar las bases específicas para la cobertura en propiedad de dos plazas de personal funcionario de carrera, Auxiliar de Turismo. La convocatoria y el texto íntegro de …

Leer más »

Campanya No és No | Fira Xàtiva 2018

cartell_no_es_no_A3_2017_text

Amigues i amics: L’ Ajuntament de Xàtiva desde la Regidoria de Dona i Igualtat continuem enguany en el marc de la Fira la campanya #XTVnoésNO. “Xàtiva lliure d’agressions sexistes”. Amb aquesta iniciativa volem potenciar les relacions lliures, respectuoses, igualitàries i no sexistes. Es tracta d’eradicar la discriminació per qüestió de …

Leer más »

CONVOCATORIA Y PRUEBAS DE SELECCIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA, TÉCNICO AUXILIAR DE INFORMÁTICA, SUBGRUPO C1 DE TITULACIÓN, MEDIANTE SISTEMA SELECTIVO DE CONCURSO OPOSICIÓN POR TURNO LIBRE.

cabecera-posts-ocupacio-blog

Se informa que por la Junta de Gobierno Local de fecha 13 de agosto de 2018 se acordó convocar las pruebas selectivas y aprobar las bases específicas para la cobertura en propiedad de dos plazas de personal funcionario de carrera, Técnico Auxiliar de Informática. La convocatoria y el texto íntegro …

Leer más »