Alertas
Inicio / admin

admin

CONVOCATÒRIA I PROVES DE SELECCIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA, AUXILIAR DE BIBLIOTCA, SUBGRUP C2 DE TITULACIÓ, MITJANÇANT SISTEMA SELECTIU DE CONCURS OPOSICIÓ PER TORN LLIURE. (Act. 07/06/2019)

cabecera-posts-ocupacio-blog

S’informa que per la Junta de Govern Local de data 30 de juliol de 2018 es va acordar convocar les proves selectives i aprovar les bases específiques per a la cobertura en propietat d’una plaça de personal funcionari de carrera, Auxiliar de Biblioteca. La convocatòria i el text íntegre de …

Leer más »

CONVOCATORIA Y PRUEBAS DE SELECCIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA, AUXILIAR DE EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS, SUBGRUPO C2 DE TITULACIÓN, MEDIANTE SISTEMA SELECTIVO DE CONCURSO OPOSICIÓN POR TURNO LIBRE. (act. 04/06/2019)

cabecera-posts-ocupacio-blog

Se informa que por la Junta de Gobierno Local de fecha 30 de julio de 2018 se acordó convocar las pruebas selectivas y aprobar las bases específicas para la cobertura en propiedad de una plaza de personal funcionario de carrera, Auxiliar de Equipamientos Públicos. La convocatoria y el texto íntegro …

Leer más »

CONVOCATÒRIA I PROVES DE SELECCIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA, OFICIAL D’ACTIVITATS ESPORTIVES, SUBRUP C2 DE TITULACIÓ, MITJANÇANT SISTEMA SELECTIU DE CONCURS OPOSICIÓ PER TORN LLIURE. (Act. 29/05/2019)

cabecera-posts-ocupacio-blog

S’informa que per la Junta de Govern Local de data 6 d’agost de 2018 es va acordar convocar les proves selectives i aprovar les bases específiques per a la cobertura en propietat d’una plaça de personal funcionari de carrera, Oficial d’Activitats Esportives. La convocatòria i el text íntegre de les …

Leer más »

Recital “Miguel Hernández, el poeta del poble”

Cartel Miguel Hernandez

Mañana jueves, 16 de mayo, la Biblioteca Municipal de Xàtiva ofrecerá el recital “Miguel Hernández, el poeta del poble”, recital de obras del poeta oriolano Miguel Hernández, a cargo de Vicent Camps, en el que colabora la ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles) y el ILSE (Servicio de Lengua de …

Leer más »

Convocatòria de borsa de treball de Lector/a- Operador/a de comptadors de consum d’aigua potable (Act. 06/05/2019)

cabecera-posts-ocupacio-blog

Convocatòria de borsa de treball de Lector/a- Operador/a de comptadors de consum d’aigua potable Bases borsa de treball de lector-a comptador-a de consum d’aigua diligenciades Annex I. Sol.licitud convocatòria Termini de presentació de sol.licituds; del 19 fins al 25 de juny de 2018   (Act. 14/09/2018) PDF Acord aprovació de la …

Leer más »

Convocatoria y pruebas de selección de personal para la cobertura en propiedad de una plaza de comisario/a, subgrupo A1, mediante sistema selectivo concurso oposición, por promoción interna en la modalidad interadministrativa con movilidad (Act. 03/05/2019)

Ocupació

La convocatoria y el texto íntegro de las bases están publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia (BOP) núm. 23, de fecha 1 de febrero de 2019, y en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 8492, de 22 de febrero de 2019. Así como, …

Leer más »

CONVOCATORIA Y PRUEBAS DE SELECCIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA, TÉCNICO AUXILIAR DE INFORMÁTICA, SUBGRUPO C1 DE TITULACIÓN, MEDIANTE SISTEMA SELECTIVO DE CONCURSO OPOSICIÓN POR TURNO LIBRE. (Act. 30/04/2019)

cabecera-posts-ocupacio-blog

Se informa que por la Junta de Gobierno Local de fecha 13 de agosto de 2018 se acordó convocar las pruebas selectivas y aprobar las bases específicas para la cobertura en propiedad de dos plazas de personal funcionario de carrera, Técnico Auxiliar de Informática. La convocatoria y el texto íntegro …

Leer más »

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DESTINADES AL FOMENT DE PROJECTES QUE REALITZEN LES ASSOCIACIONS I ENTITATS SOCIALS DE XÀTIVA, PER A L’ANY 2019

5c99fadf640003.93184483FOTO

Adjunt es publiquen les bases de la convocatòria. BASES SUBV. valencià BASES SUBV. castellà ANNEX I SOL·LICITUD I DECLARACIÓ RESPONSABLE ANNEX II PROGRAMA ACTIVITATS I PRESSUPOST ANNEX III COMPONENTS JUNTA DIRECTIVA ANNEX IV DESCRIPCIO PROJECTE O ACTIVITAT PART 1 ANNEX IV DESCRIP.PROJECTE O ACTIVITAT PART 2 ANNEX V FITXA MANTENIMENT …

Leer más »