Alertas

Últimas noticias

CONVOCATÒRIA I PROVES DE SELECCIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA, TÈCNIC MITJÀ DE PROMOCIÓ LINGÜÍSTICA, SUBGRUP A2 DE TITULACIÓ, MITJANÇANT SISTEMA SELECTIU DE CONCURS OPOSICIÓ PER TORN LLIURE. (act. 26/11/2018)

cabecera-posts-ocupacio-blog

S’informa que per la Junta de Govern Local de data 30 de juliol de 2018 …

Leer más »

FIN DE SEMANA EN MADRID

viatge madrid

La concejalía de juventud ha organizado un fin de semana en Madrid para los días …

Leer más »