Alertas

Últimas noticias

CONVOCATÒRIA I PROVES DE SELECCIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA, AUXILIAR DE BIBLIOTCA, SUBGRUP C2 DE TITULACIÓ, MITJANÇANT SISTEMA SELECTIU DE CONCURS OPOSICIÓ PER TORN LLIURE. (Act. 30/07/2019)

cabecera-posts-ocupacio-blog

S’informa que per la Junta de Govern Local de data 30 de juliol de 2018 …

Leer más »

CONVOCATORIA Y PRUEBAS DE SELECCIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA, AUXILIAR DE EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS, SUBGRUPO C2 DE TITULACIÓN, MEDIANTE SISTEMA SELECTIVO DE CONCURSO OPOSICIÓN POR TURNO LIBRE. (act. 25/07/2019)

cabecera-posts-ocupacio-blog

Se informa que por la Junta de Gobierno Local de fecha 30 de julio de …

Leer más »