Alertes

Últimes Notícies

CONVOCATÒRIA I PROVES DE SELECCIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA, TÈCNIC MITJÀ DE PROMOCIÓ LINGÜÍSTICA, SUBGRUP A2 DE TITULACIÓ, MITJANÇANT SISTEMA SELECTIU DE CONCURS OPOSICIÓ PER TORN LLIURE. (act. 26/11/2018)

Ocupació

S’informa que per la Junta de Govern Local de data 30 de juliol de 2018 …

Llegir més »