Alertes

Últimes Notícies

CONVOCATÒRIA I PROVES DE SELECCIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA, AUXILIAR DE BIBLIOTCA, SUBGRUP C2 DE TITULACIÓ, MITJANÇANT SISTEMA SELECTIU DE CONCURS OPOSICIÓ PER TORN LLIURE. (Act. 28/11/2019)

Ocupació

S’informa que per la Junta de Govern Local de data 30 de juliol de 2018 …

Llegir més »