DEMÀ S’APROVARAN DEFINITIVAMENT ELS PRIMERS PRESSUPOSTOS DE LA NOVA ETAPA

Demà, el plenari ordinari de l’Ajuntament de Xàtiva aprovarà definitivament el pressupost municipal per al 2016 amb tota probabilitat, tenint en compte l’actual composició de la corporació municipal. Es tracta del primer pressupost de la nova etapa política que es va obrir a la Casa de la Ciutat com a conseqüència del resultat de les passades eleccions municipals. De la panoràmica general dels pressupostos, destaca el fort increment de les inversions amb recursos propis i la baixada d’interessos del deute financer adquirit per l’anterior equip de govern. Els pressupostos primen l’acció social, la reactivació econòmica i la creació d’ocupació.

El regidor d’Hisenda, Ignacio Reig, ha resumit les grans línies polítiques que es veuen reflectides en aquests comptes. Segons Reig, “ens hem centrat en alliberar recursos del pagament de deute i dedicar-los a inversió directa. En el pressupost es veuen reflectides les prioritats d’aquest nou equip de govern i són acció social, defensa de la cultura i el patrimoni i, sobretot, la reactivació econòmica i la creació de llocs de treball”.

En matèria de fiscalitat, els pressupostos estableixen les bases per a una redistribució més justa de la pressió fiscal. El regidor ha detallat la filosofia subjacent al nou plantejament dels impostos municipals: “el repte està en la reducció de la despesa corrent i en poder reduir la pressió fiscal. La recaptació per IBI ha baixat, però som conscients que encara és molt elevada”. Segons ha informat Reig, la nova tarifa de l’aigua provocarà una baixada del rebut que pot arribar fins al 80% de les llars, mentre que el 20% restant, que té un consum més elevat, pagarà més.

La redistribució dels ingressos permetrà alleujar 300.000 euros de càrrega fiscal a les famílies més humils, quantitat aquesta que passarà a pagar-se per part d’aquells ciutadans amb majors rendes. No obstant això, Reig s’ha mostrat prudent: “sabem que al principi es notarà poc però és l’inici d’una fiscalitat 1 més justa”.

Inversions i reactivació

La prioritat marcada des de l’equip de govern és la reactivació econòmica de la ciutat i la creació de llocs de treball. Reig és conscient que “la crisi està sent duríssima per a moltes persones. Farem tots els plans d’ocupació que ens siga possible però necessitem que el sector privat arrenque i genere ocupació”.

La quantitat pressupostada per a inversions amb recursos propis per part de l’Ajuntament se situa en 760.000 euros. La xifra es dispara respecte a exercicis anteriors, en què aquest capítol es va quedar en tan sols 55.000 euros el 2015 o 45.000 euros en 2014. El regidor ha insistit que “no hi ha inversions multimilionàries de dubtosa rendibilitat. Ens anem a cenyir als pressupostos inicials i no tolerarem cap tipus de sobrecost o afegit al projecte inicial”.


INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS

Descripció

Import

Seguretat i ordre públic

17.000,00

Compra motocicleta

10.000,00

Radiotranmissors TETRRA

7.000,00

Ordenació del trànsit i l’estacionament

40.000,00

Semàfors comptadors temps

10.000,00

Senyalitzacio horitzontal i vertical

15.000,00

Càmeres videovigilància trànsit

15.000,00

Protecció civil

5.000,00

Comprra motocicleta

5.000,00

Urbanisme, planejament i disciplina urbanística

305.324,48

Indemnització ocupació terrenys i permutes

155.324,48

Actuacions en vivendes amb ordres d’execució

80.000,00

Redacció projectes (pla especial nucli antic)

70.000,00

Urbanisme, gestió i execució d’obres

50.000,00

Inversions en infraestructures d’obres públiqeus i agricultura

50.000,00

Vies públiques

80.000,00

Inversió en senyalització memòria socarrada

10.000,00

Inversions en infrastructures urbanes

70.000,00

Aigua potable

82.000,00

Inversió de reposició per al funcionament de la xarxa de col·lectors

12.000,00

Inversió de reposició per al funcionament de la xarxa d’aigua

70.000,00

Medi ambient

25.000,00

Inversió de reposció en projectes de regeneració paisajistica

25.000,00

Benestar social

45.000,00

Inversio de reposició per al funcionament dels serveis

45.000,00

Educació

10.000,00

Edificis i altres construccions (projecte ciutat educadora)

10.000,00

Esports

25.000,00

Inversió de reposició en instal·lacions esportives

25.000,00

Turisme

30.000,00

Inversió de reposicó de l’oficina de turisme

30.000,00

Desarrola local

75.000,00

Inversió nova per a la reactivació econòmica (CC cel obert)

75.000,00

Informàtica i societat de la comunicació

56.000,00

Projecte smart city

40.000,00

Adquisició equipament informàtic i comunicacions

16.000,00

Administracio general

70.000,00

Inversió nova per a l’adequació del espai de la dona

10.000,00

Inversió per l’acondicionament dependències públiques

60.000,00

Total inversions directes 2016

760000

ESFORÇ INVERSOR AMB RECURSOS PROPIS (EVOLUCIÓ)

2016

760000

2015

55000

2014

45000

2013

504000

D’altra banda, el capítol de transferències arriba als 1.742.100 euros, detallades en la següent taula:

Any 2016

Protecció civil

130.000,00

Medi ambient

11.000,00

Benestar Social, majors i promoció humana

112.400,00

Polítiques d’igualtat, Consell Local de la Dona

15.000,00

Educació

100.280,00

Cultura

110.000,00

Falles i festes populars

146.000,00

Joventut

6.000,00

Agricultura

8.000,00

Esports

820.000,00

Desenvolupament local

27.000,00

Proexa, Mancomunitat i FVMP

256.420,00

TOTAL CAPITOL IV

1.742.100,00

Deute

Els préstecs contractats superen els 23,2 milions d’euros, dels quals 15,8 milions estan pendents de devolució i generant interessos. En 2016, els pressupostos contemplen l’amortització de 2,6 milions d’euros, quantitat a la qual s’acumularà una part dels ingressos procedents de l’estat que serà retinguda. Reig posa el dit a la nafra: “l’Ajuntament està en la pràctica intervingut pel govern Espanyol. Aquesta és la pitjor herència del govern anterior, la manca de marge de maniobra”.

INTERESOS DEL DEUTE FINANCER (EVOLUCIÓ)

2016

417000

2015

634341

2014

1258304

2013

1115032

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

Descarrega la notícia

TAMBÉ ET POT AGRADAR ...