ELS CLUBS ESPORTIUS DE XÀTIVA NO PAGARAN TAXES PER UTILITZAR LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS EN 2016

Enguany l’Ajuntament ha establert beneficis fiscals per a clubs i esportistes per import de vora 70.000 euros

Les ajudes per a la pràctica esportiva s’han incrementat en un 15% respecte a 2015

Xàtiva, 23 de febrer de 2016.- L’import dels beneficis fiscals que amb què l’Ajuntament de Xàtiva incentiva l’activitat de clubs i esportistes de la ciutat ascendeix a 69.4710 euros, segons un informe dels tècnics del Consell Esportiu Municipal. Una de les primeres mesures de la regidoria d’Esports per a l’exercici 2016 va ser l’important increment en les bonificacions sobre les taxes per a l’ús de les instal·lacions esportives municipals.

Els clubs i associacions esportives federades usuaris d’aquestes instal·lacions municipals passen a tenir una bonificació del 100% de la taxa quan anteriorment tenien un 50%, mentre que els esportistes federats que les utilitzen fora dels seus horaris oficials d’entrenament reben una bonificació del 50%. Aquestos beneficis fiscals, creats pel nou equip de govern, tenen un impacte econòmic de 25.000 euros, el que suposa un estalvi de despeses per a clubs i esportistes.

El regidor d’Esports, Pedro Aldavero, ha comentat que “és normal que els clubs demanen increments les ajudes a les seues activitats, però hi ha que ser conscient de la situació econòmica en que es troba l’Ajuntament. En l’actual conjuntura, la línia més factible per reforçar les ajudes econòmiques als clubs és la que hem dut a terme. D’aquesta manera, hem complit també amb el compromís electoral d’eliminació de les taxes per als clubs”.

Aldavero explica que “les línies de subvencions d’aquest any van encaminades a potenciar l’esport base, primant a aquells clubs amb major nombre d’esportistes en nivells d’iniciació”. El regidor ha explicat que, a més dels beneficis fiscals, l’Ajuntament disposa de diferents línies de subvenció per a la pràctica esportiva, a les quals destina 136.900 euros per a 2016, el que suposa un increment d’un 15% respecte a 2015.

D’aquesta partida, 18.000 euros van destinats a nodrir una línia de subvenció per a esportistes federats de categoria juvenil com a edat màxima. Aquesta línia ve a cobrir la necessitat d’ajuda a esportistes de famílies amb escassos recursos que tenen dificultats per afrontar el pagament de la quota del club al qual pertanyen, per la qual cosa els clubs ja no han d’assumir aquestes quantitats.

TAMBÉ ET POT AGRADAR ...