IBERDROLA CANVIARÀ TOTS ELS COMPTADORS DE CONSUM ELÈCTRIC DE XÀTIVA

La retirada de l’equip antic i la instal·lació del nou comptador són totalment gratuïtes

Xàtiva, 25 de febrer de 2016.- Iberdrola està procedint a la substitució de la totalitat dels comptadors de que actualment disposa la xarxa elèctrica de Xàtiva. Aquesta actuació s’inclou en el pla de telegestió i automatització de la xarxa, en compliment de la directiva europea 72/2009. El pla, anomenat Projecte Star, contempla la instal·lació de més de 15.000 comptadors que permeten la lectura remota i l’automatització en la gestió de la xarxa de subministrament elèctric.

Aquesta setmana, el regidor de Serveis Públics, Ignacio Reig, s’ha reunit amb Francisco Sánchez, de la Direcció Regional d’Iberdrola, per conèixer en detall el pla i el calendari previst d’actuació. Es preveu que els treballs de substitució finalitzen durant el proper mes d’abril. Els nous comptadors de telegestió permeten que els consumidors puguen veure les seues curves de consum diari, setmanal i mensual, entre altres dades, a través de la web http://www.iberdroladistribucionelectrica.com.

Precaució front a possibles enganys

La retirada de l’equip antic i la instal·lació del nou comptador són totalment gratuïtes. El personal dedicat a aquestos treballs ha d’anar degudament acreditat amb el seu carnet d’empresa i uniformat. La companyia ha informat de que en cap cas es demanaran diners en metàl·lic, ni números de compte corrent ni cap dada addicional. Uns dies abans de procedir a la substitució dels comptadors d’una finca, s’indicarà el dia i hora en que es procedirà a realitzar els treballs mitjançant cartells informatius.

Aquest canvi tampoc no afectarà als contractes de subministrament establerts entre els usuaris i Iberdrola, tant en potència com en tarifa contractada. La primera factura després del canvi de l’equip estarà dividida en dos blocs. El primer recollirà el consum des de la lectura anterior fins la que marque el comptador en el moment de la retirada. El segon correspondrà al consum des de la data de canvi al nou comptador fins a la data de factura. L’import global no es veurà afectat en cap cas, segons informa Iberdrola.

Una vegada canviat l’aparell, l’usuari rebrà informació al respecte. També es revisaran les instal·lacions de comunitats de veïns de certa antiguitat, anteriors a 1985, a fi de detectar si són aptes per al muntatge dels nous comptadors. En cas contrari, Iberdrola comunicarà a la comunitat les adaptacions necessàries.

TAMBÉ ET POT AGRADAR ...