PLA LOCAL de CREMES al terme municipal

Queden prohibides, com a mesura precautòria general en la totalitat dels terrenys ocupats per muntanyes, en les zones ressenyades en el present Pla, les accions o activitats següents:

  • Tirar mistos i cigarrets encesos.
  • Encendre foc amb l’única finalitat de cuinar o calfar-se fora dels llocs preparats i autoritzats a l’efecte.
  • La instal·lació o manteniment de dipòsits o abocadors de residus sòlids que incomplisquen les condicions legalment establides per a la seua instal·lació.
  • Tirar fem o qualsevol altre tipus de rebuig fora de les zones establides a l’efecte.
  • En llançament de coets, globus o artefactes de qualsevol classe que continguen foc, o puguen produir-lo.
  • La crema de marges de cultiu, de canyars, o matolls lligada a algun tipus d’aprofitament agrícola durant un període comprés entre l’1 de juliol i el 30 de setembre.

Més informació en el document adjunt.
Pots consultar també el Pla local de Cremes al terme municipal (complet).

TAMBÉ ET POT AGRADAR ...