AGRICULTURA NETEJA I REPARA 15 CAMINS DEL TERME RURAL DE XÀTIVA

Les tasques les duen a terme contractats del Pla d’Inversions Financerament Sostenibles de la Diputació de València i del pla conjunt de les administracions públiques

Xàtiva, 9 de març de 2016.- La regidoria d’Agricultura de l’Ajuntament de Xàtiva, delegació que ostenta el primer tinent d’alcalde Miquel Lorente, ha informat de les darreres actuacions en el terme rural de la ciutat. La brigada de treballadors municipals assignada a l’àrea d’Agricultura continua duent a terme les tasques de millora i condicionament de camins rurals en distintes partides, com ara la zona de Bixquert o el camí vell de Llocnou.

Les actuacions es divideixen en dues tasques, principalment. D’una banda, s’ha desenvolupat un intens treball de desbrossament i neteja de camins. La major part de les actuacions s’han centrat en la partida de Bixquert, encara que la relació de camins és extensa: camí de Meses, camí de Sant Antoni, Mistero, camí de Betlem, camí de Sumsi, camí de la Telefònica, camí del Pintor, camí de la Granja, camí de Sant Jordi, camí del Canyar, camí de la Cambra i camí vell de Llocnou.

L’altre tipus d’actuacions dutes a termes per la brigada d’Agricultura consisteix en la reparació i reasfaltat de camins rurals. En aquest cas, les tasques s’han desenvolupat al camí de Bolvens, al camí de Vileu, al camí del Pont Sec i també al camí de Sant Antoni.

Els treballadors que estan duent a terme el desbrossament i reparació de camins provenen de les contractacions realitzades per l’Ajuntament en el marc del Pla de Manteniment d’Infraestructures, dintre del Pla d’Inversions Financerament Sostenibles de la Diputació de València, així com del personal contractat per al pla conjunt d’ocupació de les Administracions Públiques.

TAMBÉ ET POT AGRADAR ...