EL PLENARI DE DEMÀ SOTERRARÀ EL PAI DE LA PAPERERA SANT JORDI

L’equip de govern demanarà el rebuig a la política migratòria de la UE

Xàtiva, 22 de març de 2016.- Al plenari de demà dimecres, l’urbanisme torna a cobrar especial importància. Després de desprogramar el PAI Cànyoles, ara arriba el torn del PAI “Paperera Sant Jordi” i del PRI “Les Muralles”. Aquests dos projectes es van desenvolupar en l’època de la bombolla immobiliària però cap dels dos va arribar a executar-se. En aquest sentit, l’Ajuntament va iniciar en 2014 el procés per declarar caducats aquests projectes. Al plenari de demà es resoldran de manera definitiva aquests PAIs i, a més, s’acordarà iniciar l’expedient per derogar el programa de manera que els terrenys tornen a la seua qualificació anterior. La voluntat del nou equip de govern és seguir treballant en aquesta línia i revertir la situació de tots els PAIs en aquesta situació d’abandonament per recuperar una gestió sostenible de l’urbanisme.

El PAI Paperera Sant Jordi no va estar exempt de polèmica. El govern de Rus va projectar la construcció de 200 habitatges adossats, permetent a l’agent urbanitzador transformar sòl industrial a sòl urbà de baixa intensitat. L’anterior equip de govern va adjudicar a la societat Accord Business, propietat d’un excandidat del PP, el desenvolupament d’un PAI que va acabar amb una hipoteca de 10 milions d’euros sobre els terrenys, concedida per Caixa Catalunya, entitat que finalment va anar a la fallida. Rus va anunciar un museu del paper en les antigues instal·lacions de la Paperera Sant Jordi que va servir com excusa per requalificar 90.000 metres quadrats de sòl industrial, multiplicant així el valor del terreny. Un cop obtinguda la hipoteca, no es va desenvolupar el projecte i els terrenys van ser finalment embargats.

Moció contra l’acord UE-Turquia

D’altra banda, el plenari debatrà una moció conjunta dels grups de l’equip de govern en la qual se sotmetrà a votació el rebuig de l’Ajuntament de Xàtiva al preacord a què han arribat la Unió Europea i Turquia per a la deportació a aquest país de tots els emigrants que arriben a Europa a través de l’estat turc. La moció s’expressa en durs termes contra el principi d’acord, en qualificar-lo com a “immoral i de dubtosa legalitat” i en declarar que “contravé clarament el dret a l’asil i múltiples convenis internacionals sobre drets humans”.

La moció exigeix una resposta humanitària urgent a la crisi migratòria i el respecte al dret internacional d’asil i als convenis internacionals sobre drets humans signats per la Unió Europea. Així mateix, el document demana l’adhesió de l’Ajuntament al manifest “Passatge Segur” per a la creació de corredors humanitaris. També s’inclou un acord per testimoniar al balcó de la Casa de la Ciutat el rebuig a les polítiques de la UE respecte a la crisi dels refugiats.

El plenari també abordarà la modificació de la plantilla del personal municipal per a la inclusió del nou tresorer municipal, Jordi Fenollar Martí, qui ha accedit a la plaça mitjançant concurs unitari de provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, publicat en el BOE de 15 de març de 2016. En conseqüència, entre els punts de l’ordre del dia figura la modificació del pressupost per a cobrir aquesta plaça.

Altres punts de l’ordre del dia són la signatura d’un conveni amb el Col·legi Territorial d’Arquitectes de València per a tramitar sol·licituds de llicències d’obra amb projectes visats electrònicament i el canvi de representant municipal en el Consell Escolar.

A més a més, es debatran altres mocions sobre la prevenció de l’assetjament escolar, sobre el 40è aniversari de la proclamació de la República Àrab Saharauí Democràtica i una darrera sobre l’apertura d’un procés constituent i l’adhesió de Xàtiva a la xarxa de municipis per la Tercera República.

TAMBÉ ET POT AGRADAR ...