L’AJUNTAMENT ACULL LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DEL CONSELL ECONOMIC I SOCIAL DE XÀTIVA

Aquest òrgan consultiu es reunirà un mínim de quatre vegades a l’any per impulsar la dinamització econòmica i la projecció de la ciutat

Xàtiva, 13 d’abril de 2016.- El Consell Econòmic i Social de Xàtiva (CESX) ja és una realitat. Ahir es va celebrar, al saló de plenaris de l’Ajuntament, la sessió constitutiva d’aquest òrgan de participació amb l’assistència dels 28 membres convocats i la presència de l’alcalde Roger Cerdà, del primer tinent d’alcalde i regidor de Promoció Econòmica, Miquel Lorente; del regidor de Participació, Ciutadana, Miquel Alcocel; del regidor d’Hisenda, Ignacio Reig; de la regidora de Dona i Igualtat, Francesca Chapí i de la regidora del Grup Municipal Popular, Pilar Gº Morell. Així, el CESX reuneix a representants de l’administració, de l’empresa, dels sindicats, de la universitat, dels partits polítics i del món de la formació amb la finalitat de dinamitzar l’economia local i contribuir a la projecció de la ciutat.

L’alcalde Cerdà va agrair la implicació de les entitats participants i va expressar el seu desig de que el CESX “siga una eina de treball en comú dels diferents sectors productius i socials per solucionar la reactivació econòmica de la ciutat i la generació d’ocupació. Aquest és el fòrum adequat per plantejar propostes de futur per part d’aquells que millor coneixen la realitat econòmica de la ciutat, amb l’assessorament de la universitat”. Per la seua banda, Lorente va agrair el treball dels equips tècnics de Promoció Econòmica i Participació Ciutadana i la implicació de la regidoria de Dona i Igualtat. Segons el regidor, “el repte és transformar l’economia especulativa en productiva, posant a les persones per davant. Hem de ser capaços, des del consens, d’impulsar un pacte per una nova economia a la ciutat on són necessàries les institucions que formen part del CESX”.

Entre els objectius i funcions del CESX es troba l’emissió d’informes periòdics, estudis i anàlisis sobre l’economia local, amb especial atenció als sectors productius presents a la ciutat i al manteniment i creació d’ocupació. El CESX es reunirà un mínim de 4 vegades a l’any, podent-se acordar la creació de comissions o grups de treballs sobre assumptes específics. La duració del mandat dels consellers serà de quatre anys, renovables a petició de les entitats a què representen. Aquest òrgan consultiu comptarà amb una assignació econòmica per al seu funcionament, establerta pels pressupostos municipals, encara que els seus membres no percebran retribució alguna.

La composició del plenari del CESX inclou a sis membres de les organitzacions sindicals més representatives, sis representants dels sectors empresarials (ADEXA, XACEX, automoció, fusta, noves tecnologies i energies renovables i MercaXàtiva), un representant de la federació de cooperatives FVECTA, un de la Cambra de Comerç de València, al director del centre del SERVEF de la ciutat, un representant del CIPFP La Costera, un representant de cadascun dels grups polítics municipals, un representant de Caixa Popular, un representant de les universitats públiques valencianes i un membre en representació de la Mancomunitat de Municipis La Costera-Canal.

Per al desenvolupament de les seues funcions, el CESX disposarà dels mitjans materials, tècnics i humans que determine l’Ajuntament, dintre de les competències de l’àrea de Promoció Econòmica. A més, a les sessions plenàries del consell podran assistir, amb veu però sense vot, assessors tècnics de les entitats representades o experts externs citats per la presidència, quan aquesta considere d’interès la seua participació.

TAMBÉ ET POT AGRADAR ...