BASES PER A L’ELECCIÓ DE LA REINA DE LA FIRA D’AGOST DE 2016

CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A L’ELECCIÓ DE LA REINA DE LA FIRA D’AGOST DE 2016

Es convoca la presentació de sol·licituds d’aspirants a cobrir el càrrec de Reina de la Fira d’Agost 2016, atenent les següents:


B A S E S


1ª.- Ser dona natural de Xàtiva, tenir a Xàtiva la residència habitual o estar empadronada a Xàtiva.


2ª.- Ser major de 18 anys.


3ª.- Manifestar la seua candidatura mitjançant la presentació de la sol·licitud per Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Xàtiva.

4ª.- En la sol·licitud es consignaran, necessàriament, els noms, cognoms i D.N.I. de la Reina i de la Cort d’Honor de la candidata (composta per 4 dones i 5 homes acompanyants).


5ª.- El termini d’inscripció començarà el dia 20 de juny i finalitzarà el dia 8 de juliol de 2016, ambdós inclosos, podent ser prorrogat per motius especials. No s’admetrà cap sol·licitud presentada fora de lloc i temps establits.


6ª.- No s’exigeix titulació acadèmica ni cap altra circumstància que condicione la igualtat d’oportunitats de les dones de Xàtiva per a optar al càrrec de Reina.


7ª.- L’Excm. Ajuntament de Xàtiva aportarà una ajuda econòmica de 2.000 euros a la Reina de la Fira i d’1.000 euros a cadascuna de les acompanyants. Aquestes ajudes estan sotmeses a la normativa fiscal vigent.


8ª Les condicions personals que distingiran a la candidata seleccionada seran determinades pel Jurat.

TAMBÉ ET POT AGRADAR ...