XÀTIVA POSA EN MARXA EL SERVEI DE DINAMITZACIÓ DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Alcocel: “la participació és un element fonamental en totes aquelles decisions municipals que afecten al conjunt de la nostra ciutat”

Xàtiva, 8 de setembre de 2016.- La Regidoria de Participació, dirigida per Miquel Alcocel, posa en marxa el Servei de Dinamització per a la Participació Ciutadana de Xàtiva. Aquest servei estarà adreçat principalment al moviment associatiu en vistes a millorar la relació amb l’Ajuntament i la tasca que el moviment ciutadà realitza al municipi, dinamitzant el teixit social com a motor de la Participació Ciutadana potenciant d’aquesta manera la democràcia participativa per a la millora social.

Per al regidor Miquel Alcocel, la participació ciutadana “és un compromís d’aquest equip de govern, i del Pacte de Sant Domenec, que Xàtiva siga Ciutat Participativa i, per tant, és la Participació Ciutadana un element fonamental en totes aquelles decisions municipals que afecten al conjunt del nostre poble. Entenem la participació com a un eix central de totes les polítiques que ha de desenvolupar l’Ajuntament de Xàtiva i volem crear amb aquest servei els mecanismes i les dinàmiques de participació necessàries per a que l’administració local assumisca el protagonisme ciutadà en decisions que afecten al conjunt de la població”.

El servei de dinamització per a la Participació Ciutadana de Xàtiva s’organitzarà a partir de 4 àrees d’intervenció: Enfortiment del teixit associatiu, Participació No Associada, Transversalitat municipal i Pressupostos Participatius. Les intervencions i programes que d’ell sorgiran aniran encaminats a donar resposta a les necessitats de les entitats cíviques, facilitar formació per a la Participació, generar espais de debat i proposta entre ajuntament i ciutadania i la posada en marxa de processos de capacitació sobre pressupostos participatius.

El servei generarà diferents programes i accions sempre contant amb l’opinió i l’anàlisi del moviment ciutadà. Entre les propostes que des de la Regidoria es vol ficar en marxa està l’organització d’una Trobada Associativa que facilite l’intercanvi d’experiències i formes de treball entre les diferents entitats generant un clima relacional i de confiança mútua, la posada en marxa d’una Escola Ciutadana Municipal que done respostes a les necessitats formatives de les persones membres del moviment associatiu, a més de servir de “finestra” del que ja s’està fent a Xàtiva en temes de formació per part de les entitats i del propi ajuntament, la creació d’un Servei d’Assessorament que incloga informació i suport en temes com la constitució de noves associacions, actualització de dades al registre, funcionament i organització interna i convocatòries d’ajudes i subvencions, i per últim, des del servei es generarà diferents Meses Ciutadanes que servisquen per a arreplegar l’opinió que els veïns i les veïnes participants tenen de les diferents activitats i projectes municipals per a després ser tractats al sí del consells i espais ciutadans generats i/o consolidats.

TAMBÉ ET POT AGRADAR ...