XÀTIVA CONGELA LA DESPESA CORRENT I DOBLA LA INVERSIÓ EN 2017

L’Ajuntament de Xàtiva ha reunit la Comissió d’Hisenda que ha de dictaminar els pressupostos municipals de 2017 prèvia al plenari on es votarà la seua aprovació

Xàtiva, 21 d’octubre de 2016.– Aquest matí s’ha reunit la Comissió d’Hisenda que tractarà el preceptiu dictamen per elevar a sessió plenària l’aprovació dels pressupostos municipals de 2017. El regidor d’Hisenda, Ignacio Reig, s’ha mostrat molt satisfet amb l’increment en el pressupost de 2017, encara que la prudència segueix imposant-se a l’hora de planificar la despesa en 2017. Per a Ignacio Reig: “partim d’unes partides d’ingressos molt realistes, el que ens permet tancar l’exercici sense generar factures en els calaixos o deute ocult. Per a 2017 volem seguir en aquesta línia de control i rigor. Hi ha pressupost per abordar tots els projectes de l’actual equip de govern, però no deixem marge al malbaratament o a projectes poc clars que disparen el seu cost final “.

El capítol d’inversions es dispara fins als 2,2 milions d’euros, tot i que 1 milió es dedicarà íntegrament al pagament de terrenys al Polígon La Vila o la Ciutat de l’Esport. La inversió neta amb recursos propis arriba als 1,2 milions, dels quals 374.000 seran destinats a cofinançar les obres en Centre Històric i Barri del Carme, que podria arribar a una inversió total de 4,5 milions d’euros previstos en el Programa ARRU. Per primera vegada el pressupost preveu una partida de 250.000 euros per a fer inversions a decidir per la ciutadania, que podrà votar el destí d’aquestos fons d’entre una sèrie d’inversions prèviament quantificades.

El regidor d’Hisenda ha volgut posar l’accent en el fet que la despesa corrent queda congelada en 2017 i que els increments de recaptació generats per la revisió cadastral de 2016 seran destinats íntegrament a la contractació de personal nou i l’increment de les inversions. Segons Reig, “la pressió fiscal està congelada per 2017 però estan previstos més ingressos per altes d’IBI i revisions cadastrals. Aquest increment ens permet reactivar la contractació i programar fins a 32 inversions diferents. En el cas del programa ARRU es pot arribar a cofinançar fins 4’5 milions d’euros en inversions. No renunciem als plans d’ocupació que tan bon resultat ens han donat en 2016. La reducció de la taxa d’atur segueix sent la nostra obsessió “.

El capítol de personal s’incrementa en 435.000 euros i es preveu la incorporació de 10 persones noves. Els llocs a cobrir van des dels serveis d’aigües potables fins a l’arxiu municipal, passant per l’àrea de joventut o manteniment elèctric. També està prevista una partida per a la regularització de llocs de treball actualment coberts sense processos selectius.

Operació de préstec per a “pufos” del govern anterior

El pressupost també contempla una operació de préstec, després de quatre anys d’austeritat forçada pel Pla d’Ajust en vigor des de la concertació de 11,2 milions de deute amb el Pla Montoro. En concret, està prevista la contractació d’un préstec d’1 milió d’euros que es destinarà exclusivament a assumir deutes de l’anterior corporació. Els deutes a cobrir van des dels terrenys de la Ciutat de l’Esport, que estan disparant el seu cost, fins als terrenys de la benzinera de la font del Lleó, pendents de pagament a Repsol Infraestructures des de 2007.

Reig explica que “acabarem l’any 2016 amb 13 milions en préstecs, el que ens permet relaxar el ritme de les amortitzacions. Per a 2017 està previst amortitzar dos milions més i endeutar-nos en un, amb el que a final de l’exercici el deute bancari s’ha de situar en 12 milions d’euros. Si no deguérem els préstecs Montoro el deute bancari seria irrellevant. Les fanfarronades de Rus ens estan eixint molt cares “.

L’amortització de préstecs segueix portant-se una part important del pressupost, més de 2 milions d’euros, i els interessos derivats segueixen pesant en el pressupost municipal. En 2017 s’incrementa la partida per interessos derivats de sentències judicials en contra, que van provocar seriosos desajustos en l’exercici 2016.

TAMBÉ ET POT AGRADAR ...