EL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ “DECIDEIXÀTIVA” COMENÇA A CAMINAR

Miquel Alcocel, Regidor de Participació Ciutadana afirma que “volem garantir que el procés siga el més ample i plural possible donant veu a la ciutadania per a que decidisquen el destí de 250.000€ del pressupost municipal”

La Regidoria de Participació Ciutadana de Xàtiva elabora una guia d’Instrucció de pressupostos participatius per a la seua regulació i per garantir el compliment de principis de democràcia participativa, vinculant i deliberativa.

La redacció de la Instrucció l’ha fet la comissió tècnica encarregada de la posada en marxa del procés participatiu amb les aportacions fetes pel moviment associatiu, durant les Jornades d’Associacionisme i Participació al mes de desembre, i contempla la possibilitat de fer variacions i aportacions noves que milloren la proposta participativa.

La Instrucció arreplega diferents aspectes que ajudaran a iniciar el procés participatiu de Pressupostos on es destinarà el 25% d’inversions (250,000€) de l’actual Pressupost Municipal. Es constituix un Consell de Ciutat format per personal tècnic i representants dels diferents Consells Ciutadans municipals i entitats de veïns/es que hauran de debatre les propostes presentades per a ficar-les en comú, en relació amb altres programes i plans municipals, i, a més, de garantir la seua viabilitat tècnica. Serà aquest Consell qui decidirà quines propostes van a la Consulta Ciutadana que es celebrarà a la primera setmana d’Abril.

Per a Miquel Alcocel Maset, Regidor de Participació Ciutadana, “el procés que ara iniciem volem que contemple diferents moments més enllà de la votació final, per la qual cosa generarem espais de trobada on la ciuitadania podrà propossar, debatre i conèixer la realitat i les necessitats de Xàtiva”. “Amb aquesta instrucció volem garantir que el procés siga el més ample i plural possible donant veu a la ciutadania organitzada des del moviment associatiu però també a aquella que sense estar associada vol participar d’una manera propositiva”. Per a Miquel Alcocel l’intenció de la Instrucció “no és presentar una proposta reglamentària rígida i tancada. Com bé arreplega la pròpia guia, s’ha d’entendre, i tractar, com a un document viu, flexible i que possibilite canvis, que s’haurà de complementar amb nous documents i/o mesures que puguen sorgir durant el desenvolupament del procés participatiu.”

La presentació del decideiXàtiva (és així com s’anomenarà el projecte participatiu) serà a la primera setmana de Febrer i es desenvoluparà fins al mes d’Abril on es realitzarà la votació final que determinarà els projectes a executar per part de l’Ajuntament. Durant aquestos mesos s’organitzaran xerrades i tallers de Barri per a dónar a conèixer el procés, les seues fases i els idferents mecanismes de participació ciutadana.

Aquesta instrucció serà aprovada a la Junta de Govern que es celebrarà el proper dilluns 23 de Gener.

TAMBÉ ET POT AGRADAR ...