Xàtiva s’integrarà en un programa de protecció a la infància per part de la Policia Local

Per primera vegada, l’Ajuntament condecorarà als agents que compleixen 25 anys de servei

Xàtiva, 26 d’abril de 2017.- La regidora de Policia Local, Mariola Sanchis, proposarà al proper plenari ordinari de dissabte que Xàtiva s’adherisca al Programa Agent Tutor (PAT). Es tracta d’un servei de la Policia Local especialitzat en la promoció del respecte dels drets de la infància i la seua intervenció per a la prevenció i protecció del menor en col·laboració amb els centres escolars i en coordinació amb professionals vinculats amb l’educació i altres recursos d’àmbit local.

La regidora Sanchis justifica la mesura afirmant que “la Policia Local de Xàtiva disposa del departament d’Educació Viària, que realitza, entre altres, algunes de les funcions emmarcades dins del Programa Agent Tutor, per la qual cosa hauria de formar part del dit programa”. A juí de la regidora, “amb l’adhesió al programa, aconseguirem nous mètodes de treball i eines que ens ajuden aconseguir els objectius marcats, en matèria d’ajuda i protecció dels drets de la població infantil”. Es tracta d’institucionalitzar, impulsar i donar a conèixer totes les funcions que realitza la Policia Local de Xàtiva en aquest àmbit, així com unificar intervencions, metodologies i procediments d’actuació.

El PAT també realitza actuacions relacionades amb l’entorn escolar i les seues problemàtiques, resolució de conflictes escolars, la prevenció de drogodependències i el consum d’alcohol, absentisme escolar, violència escolar o d’igualtat i el perill en l’àmbit de les tecnologies de la informació i comunicació.

Totes aquestes actuacions es realitzen davall l’empar d’un protocol d’actuacions amb una guia, indicant els principis d’intervenció (acció preventiva, normalització i integració, col·laboració amb altres entitats), la metodologia (prevenció en les xarxes socials, actuacions amb mediadors i un sistema d’avaluació) i l’àmbit d’aplicació (basat en l’entorn escolar i la via publica).

La implantació del PAT es va iniciar en 2007, per unes quantes localitats espanyoles, signant el protocol marc dirigit per la per la Federació de Municipis i Províncies (FEMP), al qual es va adherir el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat en 2012, a través de la Delegació del Pla Nacional sobre Drogues. Any rere any són més les localitats que es van unint a l’esmentat programa, a causa de l’èxit del seu desenrotllament.

Creu al mèrit policial amb distintiu blanc

D’altra banda, el plenari de proper dissabte debatrà la sol·licitud de la creu al mèrit policial amb distintiu blanc per a un total de 26 agents del cos de la Policia Local de Xàtiva que han complert 25 anys de servei. Aquesta sol·licitud, a proposta de l’intendent principal, Antonio Collado, s’ha de formular davant l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències. Es tracta de la primera vegada que els agents de policia de Xàtiva rebran una condecoració d’aquesta naturalesa.

La possibilitat d’optar a aquest reconeixement ve reconeguda pel decret 124/2013, de 20 de setembre, del Consell, que regula les distincions i condecoracions que es concedisquen per la Generalitat al personal dels cossos de policia local de la Comunitat Valenciana. Segons aquest decret, la creu al mèrit policial amb distintiu blanc es pot concedir al personal dels cossos de policia local, qualsevol que siga la seua categoria, quan es complisquen, com a mínim, 25 anys de servei prestat en algun dels cossos de policia local de la Comunitat Valenciana i s’haja tingut una trajectòria professional excepcional, sense que consten antecedents desfavorables en el seu expedient personal per qualsevol tipus de delicte, falta o infracció disciplinària, encara que hagen sigut cancel·lats.

TAMBÉ ET POT AGRADAR ...