Xàtiva destina 57.600 euros al pagament de les ajudes de renda garantida de ciutadania

Xelo Angulo: “al llarg de la legislatura de progrés a la nostra ciutat i al govern valencià, s’han beneficiat moltes famílies de Xàtiva”

Xàtiva, 5 de juliol de 2017.- L’Ajuntament de Xàtiva destinarà 57.600 euros al pagament de les ajudes de renda garantida de ciutadania. Aquestes ajudes s’emmarquen en un procés d’intervenció orientat a facilitar la inserció social de persones desafavorides, com ara el Programa d’Inclusió de l’Ajuntament (PI). Tal com ha anunciat la regidora de Benestar Social, Xelo Angulo, aquesta mateixa setmana es procedirà a la gestió per al pagament d’aquesta renda a 24 famílies de la localitat.

La regidora s’ha mostrat satisfeta per l’obtenció d’aquesta injecció econòmica per part de la Generalitat Valenciana: “al llarg de la legislatura de progrés a la nostra ciutat i al govern valencià, s’han beneficiat moltes famílies de Xàtiva i s’han destinat molts recursos econòmics a aquesta finalitat”. Sobre les ajudes rebudes enguany, Angulo ha comentat que “estem pendents que se’ns comunique la resta d’expedients gestionats amb la conselleria i estimem que la gran majoria d’ells seran resolts també de manera favorable”.

La renda garantida de ciutadania es configura com una prestació econòmica gestionada pels serveis socials de l’Ajuntament i que se sol·licita a la Conselleria de Benestar Social. Són ajudes de caràcter universal, vinculades al compromís, per part dels seus destinataris, de promoure la seua inserció sociolaboral de manera activa. Les ajudes tenen la finalitat de proporcionar un suport econòmic a les famílies que no tenen recursos suficients per mantenir l’adequat benestar personal i familiar, atenent als principis d’igualtat, solidaritat, subsidiarietat i complementarietat.

Van destinades a persones entre 25 i 65 anys, a menors de 25 anys si tenen menors o persones amb diversitat funcional a càrrec i a persones entre 18 i 25 anys si han estat subjectes del sistema de protecció judicial. A més, els beneficiaris han d’haver esgotat totes les prestacions a què puguen tenir dret. La renda garantida de ciutadania és incompatible amb qualsevol pensió o ajuda pública que tinga per finalitat atendre a les necessitats de subsistència del destinatari.

TAMBÉ ET POT AGRADAR ...