Xàtiva baixa l’IBI un 4%

Hi ha una bonificació del 50% per a edificacions que instal·len energia solar

Xàtiva, 22 de setembre de 2017.- Hui, la comissió d’Hisenda de l’Ajuntament de Xàtiva ha aprovat provisionalment les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals per a 2018. D’aquesta regulació es desprèn que l’Ajuntament de Xàtiva ha rebaixat l’Impost sobre Bens Immobles (IBI) un 4%. Segons explica el regidor d’Hisenda, Ignacio Reig, “la revisió cadastral a la baixa ha permès baixar l’IBI i altres impostos derivats com la plusvàlua, transmissions patrimonials, donacions i altres. La idea és que si tots paguem el que ens correspon, tots pagarem menys”. Aquesta baixada d’impostos suposa una baixada de la recaptació municipal de 400.000 euros que se compensa amb els 300.000 euros previstos de recaptació per la revisió cadastral d’aproximadament 1.200 immobles.

El pas següent, previ a la preceptiva aprovació definitiva, serà el debat i votació en el proper plenari del 30 de setembre. En el més que probable cas de que s’aproven en plenari, les ordenances fiscals passaran a exposició pública durant un període de trenta dies. Les noves ordenances entraran en vigor amb la seua publicació en el butlletí oficial de la província.

Respecte a l’impost de bens immobles (IBI), es proposen bonificacions del 95% per als immobles de les societats musicals de la ciutat que estiguen afectes a les activitats educatives i musicals (no els que s’afecten a activitats econòmiques). La novetat és una bonificació del 50% durant 5 anys per a edificacions residencials en què s’haja instal·lat sistemes d’aprofitament de l’energia solar. També hi ha un lleuger increment en la taxa per aprofitament especial de la via pública per part de bars i restaurants que monten taules i cadires en les terrasses.

Del mateix mode que en l’anterior exercici, es proposa ajustar la taxa d’aigua potable al cost real del servei, aplicant una taxa binòmica de 0’2796 euros per metre cúbic per als primers 24 metres cúbics de consum i de 0’3961 euros per als consums que superen aquest límit, amb la finalitat de fomentar el consum responsable d’aigua.

Es congela la majoria de preus públics relatius a la utilització d’activitats i instal·lacions esportives, establint uns tributs de marcat caràcter social amb l’aplicació de noves bonificacions per a aturats, jubilats i pensionistes. A la Ciutat de l’Esport, es passa del sistema de quotes de socis anterior a un sistema de pagament per utilització de les instal·lacions, el que millorarà la viabilitat econòmica del poliesportiu municipal. Les quotes estaran vigents fins al 31 de desembre de 2017.

Altres novetats és l’exempció en la taxa per entrada de vehicles a través de la via pública per a espectacles d’interès cultural adreçats a públic infantil que no utilitzen animals en les seues actuacions i la creació d’una nova taxa per als informes de la Policia Local demanats per companyies asseguradores, que solen ser, aproximadament, uns 500 a l’any.

TAMBÉ ET POT AGRADAR ...