ACTA DEL JURAT DE LA XIV BIENNAL INTERNACIONAL DE GRAVAT JOSEP DE RIBERA

Biennal Gravat_0003

ACTA DE LLIURAMENT DE LA XIV BIENNAL INTERNACIONAL DE GRAVAT
“JOSEP DE RIBERA” – XÀTIVA, 2017

En la Casa de Cultura de Xàtiva, a les 11,00 hores del 5 d’octubre de 2017, es reuneix el Jurat constituit per a qualificar i realitzar la selecció de les obres presentades i d’entre elles atorgar el Premi de la XIV Biennal Internacional de Gravat “Josep de Ribera”, de Xàtiva, format, pels següents membres:

* Rafael Armengol,
Acadèmic de la Reial Acadèmia de BB.AA. de Sant Carles de València. Artista gravador
* Antonio Tomás Sanmartín
Acadèmic de la Reial Acadèmia de BB.AA. de Sant Carles de València. Artista gravador
* Manuel Silvestre Visa
Catedràtic de Serigrafia Facultat BB.AA de València. Artista gravador
Presidit pel Sr. Regidor de Cultura, de l’Excm. Ajuntament de Xàtiva:
* Jordi Estellés Carrasco
i el Sr. President del Rotary Club de Xàtiva:
* Francisco Juan Baima Valdez
exercint de Secretari, el funcionari:
* Juli Verger Garrigós

Els membres del Jurat, després d’examinar les 114 obres presentades en fan una selecció prèvia de 38 d’elles que passen a estudiar amb un major deteniment, decidint atorgar el XIV Premi Internacional de Gravat “Josep de Ribera” a l’obra catalogada amb el núm. 42 d’Alberto Rincón-Cárdenas de Bogotá (Colombia) amb el títol “Inmigrante”, realitzada amb la tècnica aiguafort-aguatinta .

El Jurat fa constar en acta, per la seua qualitat, 3 Mencions d’Honor, a l’obra: núm. 28 de Ximena Medina Sancho, de Madrid (Espanya) titolada “Una ventana al mundo II” en tècnica de xilografia; a l’obra núm 95 d’Adam Czech de Katowice (Polonia) per lema “Property erichimomas of atnens“ en tècnica litografia i a la núm 106, de Gianni De Serio de Bitetto (Italia) per lema “Anemos” en tècnica d’aiguafort i collografia.

I per que conste, s’expedeix la present acta a les 15,00 hores del 5 d’octubre de 2017.

Rafael Armengol

Antonio Tomás Sanmartín

Manuel Silvestre Visa

Francisco J. Baima Valdez

Jordi Estellés Carrasco

Juli Verger Garrigós

TAMBÉ ET POT AGRADAR ...