Comença la segona ronda del Programa de Cribratge de Càncer Colorectal (PPCCR) en el departament de Xàtiva-Ontinyent

La població de risc mitjà començarà a rebre la invitació a participar en la prova diagnòstica

Xàtiva, 30 de novembre de 2017.- El Programa de Prevenció de Càncer Colorectal de la Comunitat Valenciana (PPCCRCV) va començar en l’any 2005 en alguns departaments de salut (DS). L’objectiu del PPCCRCV és disminuir la incidència i la mortalitat per esta patologia en la població considerada de risc mitjà, el homes i les dones entre 50 i 69 anys.

La prova de cribratge consisteix en un test immunològic quantitatiu (TSOHi) sobre una mostra de femta i la prova de confirmació diagnòstica la colonoscòpia òptica, realitzada en l’hospital de referència de cada departament de salut, baix uns criteris de qualitat, segons les recomanacions de guies de pràctica clínica i Guia Europea.

Des de finals de 2014, es va implantar en la totalitat de la Comunitat Valenciana. En el nostre Departament de salut Xàtiva-Ontinyent, es van enviar invitacions a la nostra població en març de 2015, finalitzant la primera ronda en març de 2017. A finals d’octubre de 2017 començarem la segona ronda en Xàtiva.

La presentació del programa i la invitació inicial per a participar, es realitza mitjançant una carta personalitzada al domicili de l’usuari, acompanyada d’un tríptic informatiu i una targeta de participació, ja franquejada, per a enviar-la com a resposta. A les persones que accepten participar, se’ls envia, des del Centre de Salut Pública del departament, el material i les instruccions necessàries per a la presa de la mostra de femta.

Una vegada realitzada la presa de mostres, els usuaris deuen dipositar el test en les urnes habilitades específicament per a este menester en el Centre de Salut. Des d’ací són remeses al laboratori de l’hospital del departament per a la seua anàlisi.

En rondes successives, como en el nostre cas, la segona ronda que ara s’inicia, les persones que ja participaren en el PPCCR amb anterioritat, i que estan incloses en el programa, reben directament, passats dos anys, el material necessari per a la presa de mostres.

Resultats de la primera ronda en el Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent:

En la primera ronda, s’ha convidat a participar a tota la població entre 50 i 69 anys dels 63 municipis que componen el departament, obtenint una resposta superior a la mitjana de la Comunitat Valenciana. S’han realitzat un total de 21.639 proves, de les quals 1.365 han resultat positives, és a dir, el 6,31% dels participants.

De les persones amb resultat positiu, després de la valoració corresponent pels Serveis de Salut, es requereix un estudi de confirmació diagnòstica mitjançant una colonoscòpia que es realitza en l’Hospital Lluís Alcanyís.

La colonoscòpia, ha permés confirmar en el nostre departament durant estos dos anys 57 casos amb càncer colorectal en fases preclíniques (abans de donar símptomes) i 700 casos amb adenomes, lesions benignes amb probabilitat de convertir-se en càncer en un futur i, per tant, precursores del càncer, que són extirpades en el mateix moment de la colonoscòpia.

Els efectes beneficiosos del programa de cribratge en la nostra població han sigut dobles:

  • Els casos de càncer detectats mitjançant el cribratge en etapes inicials tenen un pronòstic millor i un tractament menys agressiu que els diagnosticats en fases avançades quan ja donen manifestacions clíniques.

  • Els casos de càncer que s’eviten amb l’extirpació de les lesions precursores en el transcurs de la colonoscòpia diagnòstica.

La continuïtat del programa de detecció i una bona participació de la població en les successives rondes, contribuiran en el futur immediat a una disminució significativa de la incidència i la mortalitat per esta causa en el nostre departament.

 

En cas de dubtes o de necessitar més informació, la població pot informar-se en el Centre de Salut o bé posar-se en contacte amb la Unitat de Prevenció de Càncer Colorectal del CSP de Xàtiva cridant al 96/2249280.

TAMBÉ ET POT AGRADAR ...