Xàtiva renova el servei de suports publicitaris urbans

El nou contracte reportarà 220.000 euros a les arques municipals

Xàtiva, 12 de desembre de 2017.- L’Ajuntament de Xàtiva acaba d’aprovar la renovació de la concessió de l’explotació publicitària de suports d’informació i altre mobiliari urbà amb l’empresa Impursa, qui venia gestionant els mupis i postes de senyalització vertical instal·lats a la ciutat. L’oferta de l’empresa, que ha sigut l’única en presentar-se al procés públic de licitació, ha estat aprovada en mesa de contractació i haurà de ser ratificada en propera junta de govern.

La duració de la nova concessió és de 10 anys, prorrogable en 2 anys més per raons d’interés públic. El canon anual fixat en el plec de condicions és de 22.000 euros a l’any com a mínim. El canon serà revisat cada exercici, podent-se incrementar en un 1% anual.

El primer tinent d’alcalde, Miquel Lorente, explica que “tractem de que totes les concessions que renovem tinguen una contrapartida positiva per al conjunt de la ciutat, com la c¡instal·lació de marquesines en les parades de bus, com marca el pla de mobilitat urbana sostenible, la millora de la senyalització des de les entrades a la ciutat o la senyalització dels polígons industrials”.

La renovació de la concessió comporta una sèrie de millores en el servei que ja venia prestant aquesta mateixa mercantil. Així, Impursa es compromet a reparar inicialment el mobiliari i la senyalització existent per a deixar-los en perfectes condicions d’ús. De la mateixa manera, es procedirà a una modificació de la senyalització existent per adaptar-la a l’actual situació de la circulació per la ciutat.

Entre les millores més destacades, figura la instal·lació de marquesines en les parades del bus urbà i de taxi, la col·locació de senyals de localització de polígons industrials i la instal·lació de senyals de carrers en Bixquert i Carraixet. A més a més, l’empresa ha oferit instal·lar senyals del metreminut en la zona del centre històric, senyals de wc públics i de localització d’aparcaments en rotació.

A canvi, Impursa se reserva l’explotació publicitària dels espais destinats a l’efecte en les marquesines, suports informatius, mupis i demés mobiliari urbà adscrit al contracte durant els deu anys de duració, podent negociar lliurement amb els anunciants la retribució d’aquest servei de difusió publicitària.

TAMBÉ ET POT AGRADAR ...