Xàtiva destina 12.550 euros al pagament de les ajudes de renda garantida de ciutadania

Xàtiva, 22 de gener 2018.- L’Ajuntament de Xàtiva destinarà 12.550 euros al pagament de les ajudes de renda garantida de ciutadania. Aquestes ajudes s’emmarquen en un procés d’intervenció orientat a facilitar la inserció social de persones desafavorides, com ara el Programa d’Inclusió de l’Ajuntament (PI). Tal com ha anunciat la regidora de Benestar Social, Xelo Angulo, aquesta mateixa setmana es procedirà a la gestió per al pagament d’aquesta renda a 23 famílies de la localitat.

La renda garantida de ciutadania es configura com una prestació econòmica gestionada pels serveis socials de l’Ajuntament i que se sol·licita a la Conselleria de Benestar Social. Són ajudes de caràcter universal, vinculades al compromís, per part dels seus destinataris, de promoure la seua inserció sociolaboral de manera activa. Les ajudes tenen la finalitat de proporcionar un suport econòmic a les famílies que no tenen recursos suficients per mantenir l’adequat benestar personal i familiar, atenent als principis d’igualtat, solidaritat, subsidiarietat i complementarietat.

Van destinades a persones entre 25 i 65 anys, a menors de 25 anys si tenen menors o persones amb diversitat funcional a càrrec i a persones entre 18 i 25 anys si han estat subjectes del sistema de protecció judicial. A més, els beneficiaris han d’haver esgotat totes les prestacions a què puguen tenir dret. La renda garantida de ciutadania és incompatible amb qualsevol pensió o ajuda pública que tinga per finalitat atendre a les necessitats de subsistència del destinatari.

En relació amb aquestes cobertures, la regidora de Benestar Social, Xelo Angulo, ha recordat que en abril entrarà en vigor la nova Llei de Renda Valenciana d’Inclusió. La nova llei regula la posada en marxa d’una nova prestació que substituirà la renda garantida de ciutadania, ampliant els requisits per poder accedir a l’ajuda i el temps de cobertura. Aquesta nova prestació, que també es tramitarà a l’Ajuntament, permetrà que aquest ajut tinga caràcter indefinit, quan la situació de la persona que la sol·licite es mantinga en el temps, perquè l’objectiu és convertir-la en un instrument que realment permeti a les persones refer el seu projecte de vida.

El projecte de llei també preveu la creació de diferents tipus de renda, així hi haurà una complementària de la feina o de les prestacions que no arriben al 80 per cent del salari mínim interprofessional, i una segona d’Inclusió Social, que es concedirà en funció d’una valoració individual de la persona sol·licitant i que variarà en funció de diversos aspectes.

Serà l’ajuntament qui s’encarregarà de fer les valoracions de les persones demandants de la renda, i els serveis centrals de la Conselleria s’encarregaran de la gestió, aconseguint així que els equips municipals puguen centrar-se en fer intervenció sobre el terreny.

TAMBÉ ET POT AGRADAR ...