L’Ajuntament de Xàtiva edita una guia de llenguatge administratiu no sexista

El manual, adreçat als treballadors municipals, es presenta dins de la programació commemorativa del Dia Internacional de la Dona

Xàtiva, 2 de març de 2018.- Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, l’Ajuntament de Xàtiva s’uneix a les reivindicacions per la igualtat de gènere amb la campanya “Valencià per la igualtat”. Aquest matí, l’alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà i la regidora de Dona i Igualtat, Francesca Chapí, han presentat al saló de plenaris la “Guia per a usar un llenguatge igualitari en l’Administració local”. Les regidories de Promoció Lingüística i de Dona i Igualtat s’han ocupat d’impulsar la mesura d’editar un manual que ja existeix en altres ajuntaments com ara el de Silla.

En el Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de Xàtiva hi ha reflexada una estratègia destinada a assolir la igualtat real entre dones i homes a la feina. Consisteix a establir i implementar un conjunt de mesures entre les quals està l’ús no discriminatori del llenguatge en la comunicació corporativa. El pla fixa els objectius concrets d’igualtat a assolir, les estratègies i pràctiques a adoptar per a la seua consecució, així com l’establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius.

Aquesta guia pretén oferir recursos i estratègies als treballadors i treballadores per tal d’utilitzar un llenguatge igualitari, no sexista, en la comunicació, i pretén proporcionar estratègies per a un ús igualitari de la llengua. Aquesta guia facilita al personal municipal recomanacions per a evitar l’ús sexista del llenguatge, des de la visió que la llengua és una construcció humana que per si mateixa no és sexista, sinó que ho és l’ús que en fem les persones.


Els textos de les administracions públiques han d’estar lliures d’usos discriminatoris, entre els quals hi ha els usos sexistes i androcèntrics de la llengua. És fonamental, des de les administracions públiques promoure uns usos lingüístics que permeten fer visibles les dones en els textos de l’Administració en general, però sobretot en els institucionals.

L’ús d’un llenguatge sexista no és exclusiu de l’administració però la importància d’iniciar accions igualitàries des del mateix Ajuntament rau en el fet que aquesta és l’administració més propera i és, per tant, un exemple a seguir per tota la ciutadania.

TAMBÉ ET POT AGRADAR ...