Xàtiva obri el termini de contractació per al manteniment de l’enllumenat en vies públiques

El contracte, amb un valor estimat de 220.000 euros, té una duració de dos anys amb un tercer prorrogable

Xàtiva, 8 de maig de 2018.- L’Ajuntament de Xàtiva ha convocat la licitació de l’expedient de contractació mitjançant procediment obert per al servei de manteniment de l’enllumenat públic i instal·lacions elèctriques d’edificis municipals.

El contracte, amb un valor estimat de 219.900 euros, suposa uns 70.000 euros anuals dels quals hi ha una part fixa i una altra variable i tindrà una durada de dos anys, malgrat que es pot prorrogar durant un tercer.

La contractació de l’esmentat servei es fa necessària com a conseqüència de la propera finalització de l’actual contracte de servei per al manteniment de l’enllumenat públic i de les instal·lacions elèctriques d’edificis municipals i s’externa degut a la insuficiència de mitjans tan personals -per no constar en la plantilla de personal una plaça per a les funcions requerides-, com materials, al no disposar de maquinària, segons l’informe de l’enginyer tècnic municipal.

L’Ajuntament exigeix en el contracte que el temps de reacció siga el més curt possible, nomenant a dos persones responsables del mateix per a poder estar disponibles al llarg del dia a l’hora de resoldre els problemes que poden sorgir.

«Necessitem una major rapidesa en el temps de reacció i tindre dues persones responsables del contracte que estiguen a disposició dels tècnics municipals per poder solucionar les incidències que poden ocórrer», ha explicat el regidor de Serveis Públics, Ignacio Reig.

TAMBÉ ET POT AGRADAR ...