El nou contracte de manteniment de l’enllumenat de Xàtiva millorarà la rapidesa de resposta front a avaries

Costera Electricitat, la nova adjudicatària, posa dos tècnics a disposició del servei durant les 24 hores

Xàtiva, 29 de juny de 2018.- L’Ajuntament de Xàtiva ha adjudicat el contracte de conservació i renovació d’enllumenat públic del terme municipal de Xàtiva així com de les instal·lacions elèctriques dels edificis municipals, que pretén assegurar un mínim nivell tècnic en quant al manteniment preventiu i correctiu, assegurant una immediatesa en la reparació, reposició, reemplaçament o modificació necessària de les instal·lacions, exigint almenys dos tècnics amb total disponibilitat per resoldre els problemes que puguen aparèixer. L’empresa adjudicatària del nou contracte és Costera Electricitat.

El regidor de Serveis Públics, Ignacio Reig es mostra satisfet amb l’adjudicació: “estem molt satisfets perquè hem exigit la presència permanent de dos tècnics les 24 hores del dia a disposició de l’ajuntament, amb la qual cosa millorarem la capacitat de resposta davant apagades o avaries. Esperem que en els pròxims dies comence a notar-se la millora en el servei. També estem satisfets perquè l’adjudicatària siga una empresa de Xàtiva”.

El contracte tindrà una duració de dos anys, podent prorrogar-se un tercer, i l’import total del mateix ascendeix fins als 219.900 euros.

Les tasques bàsiques de manteniment agrupen aspectes com la conservació dels centres de comandament o dels punts de llum, la reposició de llums, retrofits o lluminàries, la conservació de la instal·lació elèctrica, de les canalitzacions i d’averies lleugeres, i el servei de guàrdia. En aquest últim aspecte, el contractista haurà de disposar de personal, equips i mitjans bàsics per a fer front als serveis, i l’assistència en casos urgents haurà de garantir-se per un servei de guàrdia localitzable durant tot l’any, les 24 hores al dia.

També s’hauran de fer controls d’accionament i de les constants elèctriques de les distintes instal·lacions, a banda del control luminotècnic, la realització del corresponent informe dels treballs realitzats, el butlletí de reconeixement anual i l’assistència a les inspeccions reglamentàries per part d’entitats de control autoritzades.

El contractista haurà que informar diàriament sobre els treballs realitzats i pendents de realització, a més de portar un registre de les operacions i dels materials emprats. A més estarà obligat en un termini inferior a 6 mesos des del començament del contracte a presentar l’inventari de les instal·lacions de l’enllumenat públic.

A més, l’empresa haurà de comptar almenys amb dos oficials de 1ª electricistes al dia en jornada laboral completa i un coordinador tècnic a temps parcial amb acreditada experiència que serà qui s’encarregue de la relació habitual amb l’Ajuntament.

TAMBÉ ET POT AGRADAR ...