S’aproven inicialment les ordenances fiscals per a 2019

Hisenda consolida l’actual model tributari de l’Ajuntament

Xàtiva, 30 de juliol de 2018.- El plenari de passat dissabte va aprovar inicialment les ordenances fiscals de l’Ajuntament de Xàtiva per a l’exercici 2019. L’aprovació es va produir per majoria de 15 vots a favor; els dels regidors de l’equip de govern. Les noves ordenances inclouen poques novetats respecte a les actuals. El portaveu socialista i regidor d’Hisenda, Ignacio Reig, va explicar que “renunciem a fer grans canvis o anunciar rebaixes d’impostos. Pensem que han estat moltes les novetats en els tres anys anteriors i que és moment de consolidar l’actual model d’ordenances fiscals”.

Les ordenances fiscals de 2019 inclouen algunes de les peticions presentades en 2017, com ara una bonificació del 100% de les taxes per a proves selectives de què es beneficiaran les dones víctimes de violència de gènere i les famílies monoparentals. També es crea una nova taxa de reproducció de documents de l’Arxiu Municipal, a proposta del responsable del servei, per evitar abusos per part d’usuaris. Les ordenances per a l’any que ve continuen regularitzant “la incorrecta bonificació de la taxa del fem per adequar-la al cost del servei”, en paraules de Reig. A excepció de la creació d’una taxa per a la inscripció en els cursos del mètode d’aprenentatge Suzuki que des d’ara es podrà prestar de forma reglada dins del servei del Conservatori Lluís del Milà, la resta de modificacions de les ordenances són de tipus operatiu. Durant la seua intervenció al plenari, el regidor d’Hisenda va explicar que “també afrontem l’impacte d’una disminució de les liquidacions de plusvàlua, malgrat que de moment no es canvia el tipus de gravamen per a compensar aquesta circumstància i asumirem la baixada d’ingressos”.

Per la seua banda, el portaveu d’Esquerra Unida, Miquel Lorente va manifestar que “continuem en la mateixa línia de tarifació social i amb criteri de gènere, que comença a aplicar-se enguany gràcies a les aportacions de l’associació Xateba”. Segons Lorente, les ordenances fiscals plantegen una millora en la gestió dels tributs i de les taxes. Així i tot, el també primer tinent d’alcalde considera que “hi ha un punt feble en el tema de l’aplicació de l’IBI per usos per tal de guanyar en progressivitat”.

Pel grup municipal Compromís, Empar Penades va manifestar que les ordenances fiscals per a 2019 milloren les actuals “en tant que perfilen alguns aspectes i introdueixen alguns que no s’havien contemplat fins ara. Es tracta d’aprovar unes ordenances properes i adaptades a la realitat. No s’incrementa la pressió fiscal. És més, des de l’any 2015 no hem fet més que reduir-la. No més es redueix la bonificació del rebut del fem per culpa del PP i d’aquella mesura populista de bonificar la taxa al 50% sense fer cap estudi ni econòmic ni social”.

TAMBÉ ET POT AGRADAR ...