Convocatòria de borsa de treball d’Assessor/a Jurídic/a (Act. 31/07/2018)

Ocupació
Ocupació

1. Bases borsa de treball d’Assesor/a Jurídic/a

Annex I

Sol.licitud d’admissió borsa

Annex II

Relació numerada de mèrits

Termini presentació sol.licituds: del 26 d’abril fins al 3 de maig de 2018

(Act. 31/05/2018)

DECRET 2018-0403 Llista provisional borsa de treball d’Assessor/a Jurídic/a

Termini esmena: 1 dia hàbil comptat a partir del següent al d’aquesta publicació (1 de juny de 2018)

En cas de presentar-hi esmena en registre d’entrada diferent d’aquest Ajuntament, s’ha de remetre un correu electrònic a: personalrrhh@ayto-xativa.es, en el qual s’ha de comunicar la presentació de la mateixa i acompanyar-la d’una còpia de la instància presentada segellada per l’organisme corresponent i del document/s d’esmena

(Act. 15/06/2018)

Resolució d’aprovació llista definitiva personal admès i exclòs, composició del Tribunal i data del concurs

DECRET 2018-0451 Decret aprovació llista definitiva borsa de treball d’Assessor/a Jurídic/a

(Act. 25/06/2018)

Anunci Tribunal resultats concurs i ordre de borsa:
AnunciTribunalResultatsConcursOrdreBorsAassessorJuridic

Termini sol.licitud de revisió del concurs: del 26 fins al 28 de juny de 2018

(Act. 27/07/2018)

Anunci tribunal resultats definitius i ordre de borsa:

Anunci Tribunal resultats definitius concurs i ordre borsa

(Act. 31/07/2018)

Anunci de l’ordre de prelació definitiu i constitutiu de la borsa de treball

Anunci constitució llista borsa de treball ASS JUR

TAMBÉ ET POT AGRADAR ...