L’alcalde signa l’adjudicació del contracte de compravenda del convent de Santa Clara

El proper divendres 21, a les 10h, en l’església del convent, es farà l’acte públic de firma de l’escriptura, una de les inversions més importants del Pla Xàtiva Creix

Xàtiva, 13 de desembre de 2018.- Ahir dimecres, l’alcalde Roger Cerdà va signar el decret d’adjudicació del contracte d’adquisició del Reial Monestir de l’Assumpció o de Santa Clara. De resultes, el proper divendres 21 de desembre, a les 10 hores, es procedirà a la signatura del contracte de compravenda amb el Banc de Santander i l’immoble passarà definitivament a ser propietat municipal. Està previst un acte públic i d’entrada lliure en l’església de Santa Clara per a donar solemnitat a aquest fet històric per a la ciutat.

En tractar-se d’un bé d’interés cultural (BIC), existia un altre requisit previ per a que la ciutat de Xàtiva recuperara la propietat de Santa Clara. Aquest requisit es va acomplir el passat 16 de novembre, quan la Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, va renunciar a exercir el dret de tanteig i retracte que li corresponia, comunicant-li aquesta decisió per escrit a l’Ajuntament. Una vegada formalitzada la compravenda, Santa Clara s’anotarà en l’Inventari Municipal de Béns i el monument serà propietat de totes i tots els xativins.

El preu pel qual l’Ajuntament ha adquirit Santa Clara és de 2.050.000 euros. La forma de pagament acordada amb el Banc de Santander és fer una entrega de 500.000 € que es farà efectiva en l’atorgament de l’escriptura pública, mentre que la resta del preu es farà efectiu en tres pagaments fraccionats dintre dels tres primers mesos de 2019 i 2020 de 500.000 € i en l’any 2021 la resta, és a dir, 550.000 € més. L’immoble serà la futura seu del nou Palau de Justícia de Xàtiva, amb una inversió prevista de 5,8 milions d’euros per part de la Generalitat Valenciana. És tracta d’una de les principals inversions del Pla Xàtiva Creix.

TAMBÉ ET POT AGRADAR ...