Bases que regeixen la convocatòria de les proves selectives per a la constitució d’una borsa de treball d’Auxiliar d’Administració General (Act 25/01/2019)

Ocupació
Ocupació

Bases que regeixen la convocatòria de les proves selectives per a la constitució d’una borsa de treball d’Auxilar d’Administració General

BASES REGULADORES

Sol.licitud borsa treball Auxiliar d’Administració General

SOL·LICITUD D’ADMISIÓ

 

Termini de presentació de sol.licituds: del 13 al 17 de setembre de 2016.

Els documents acreditatius de les circumstàncies i mèrits al·legats que acompanyen els aspirants a la sol.licitud, haurán d’anar preferentment en sobre tancat.

 

Informació relacionada amb el procès selectiu (Act. 15/09/2016)

Informació procediment

Aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos (Act. 19/10/2016)
Termini esmena: 1 dia hàbil comptat a partir del següent al de publicació (dijous, 20 octubre 2016)

Llista provisional d’admesos i exclosos

 Aprovació de la llista definitiva d’admesos i exclosos, composició del Tribunal i data del primer exercici (Act. 20/12/2016)
Llista definitiva d’admesos i exclosos

(Act. 23/02/2017)

– Plantilla respostes exercici test

PDF: Plantilla respostes exercici test

– Resultats exercici test fase d’oposició borsa de treball d’auxiliar d’administració general

PDF: Resultats exercici test

– Termini sol.licitud revisió exercici test: divendres 24, dilluns 27 i dimarts 28 de febrer de 2017 ( 3 dies hàbils a computar des del següent al de la publicació dels resultats)

(Act. 28/03/2017)

PDF: CONVOCATÒRIA EXERCICI PRÀCTIC DE LA FASE D’OPOSICIÓ

Anunci del Secretari del Tribunal informant de la data, lloc i hora de la prova pràctica de la fase d’oposició.

(Act. 03/05/2017)

Anunci Tribunal

PDF: Qualificacions segon exercici de la fase d’oposició

(Act. 01/06/2017)

Anunci Tribunal

PDF: Puntuacions Fase d’oposició

(Act. 15/06/2017)

Anunci Tribunal

PDF: Puntuació fase concurs i resultats procés selectiu

– Termini de sol.licitud de revisió valoració de mèrits: del 16 al 20 de juny de 2017

(Act. 23/06/2017)

Anunci

PDF: Ordre de prelació i constitució de la borsa de treball d’Auxiliar d’Administració General

(Act. 11/07/2017)

Anunci Tribunal

PDF:Noves puntuacions fase concurs i nous resultats procés selectiu

(Act. 13/07/2017)

Anunci Tribunal

PDF:Nou ordre de prelació borsa de treball d’auxiliar d’administració general

(Act. 25/01/2019)

CONSTITUCIÓ DE LA NOVA BORSA D’OCUPACIÓ D’AUXILIAR D’ADMINISTRACIÓ GENERAL
PDFs:
1. Anunci constitució nova llista borsa d’Auxiliar Administració General
2. DECRET 2019-0073 [DECRET Constitució nova borsa d’Auxiliar d’Administració General]

TAMBÉ ET POT AGRADAR ...