Programa d’itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d’exclusió social

El programa d’itineraris personalitzats per a la inclusió sociolaboral T’Acompanye actuació cofinanciada per la Unió europea a través del programa operatiu del Fons Social Europeu de la Comunitat Valenciana 2014-2020, va començar a executar-se a l’ajuntament de Xàtiva en 2017.

El programa està destinat a persones que des de fa temps no han aconseguit entrar en el món laboral i/o es troben en situació de risc o exclusió social.

Durant els anys 2017 i 2018 s’han atés 270 persones i en 2019 es té previst atendre un total de 150 persones.

DSC00438

Les línies d’intervenció dins del programa, són principalment, l’àrea psicosocial i laboral, realitzant un diagnòstic i disseny d’un itinerari, cursos de formació, prospecció i intermediació laboral, alfabetització digital i suport a la inserció laboral.
En quant a l’àrea psicosocial comprén la valoració de necessitats, manques, actituds i altres factors, desenvolupament de competències bàsiques, conductuals, funcionals i tècniques, intervenció psicosocial, motivacional, coaching i acompanyament.

Els objectius del programa són promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa i qualsevol forma de discriminació, la inclusió activa i igualtat d’oportunitats, i l’activació d’itineraris integrats i personalitzats.

Aquest programa d’itineraris personalitzats d’inserció socio-laboral, es desenvolupa en 4 de fases. La primera fase, d’entrevista diagnòstica, suposa la primera presa de contacte amb la persona. Es realitza una fitxa de registre de les dades personals i posteriorment, una entrevista individual on es coneixen les necessitats i expectatives i s’ajuda a definir la seua demanda.

En la fase d’orientació laboral, s’estableix un itinerari personal d’inserció sociolaboral adaptat a les necessitats, interessos i motivació individual. L’objectiu d’aquest bloc va encaminat a l’elaboració i posada en marxa d’un projecte personal d’inserció sociolaboral. Accions:

Disseny i elaboració del currículum, carta de presentació.

Recursos i serveis, SERVEF, SEPE, ETT. Premsa, borses de treball.

L’entrevista de selecció: tècniques i habilitats d’afrontament.

Conéixer i posar en pràctica les tècniques de cerca d’ocupació.

Acompanyament en la inscripció com a demandant d’ocupació i cursos de formació.

• Inscripció en els diferents programes oferits en el Servef, Programa de Garantia Juvenil, PREPARA, Programa d’Activació d’ocupació, Renda activa d’inserció….

IMG_9910

En la fase de formació, es desenvolupen diverses accions de caràcter ocupacional i de desenvolupament de destreses personals i de formació en TIC. L’objectiu és la qualificació personal i professional dels participants en diferents perfils laborals, millorant les seues possibilitats d’accés i manteniment en el món laboral.

Els cursos i tallers que s’han realitzat durant aquestes edicions han sigut:

1.Curs tècniques per a enfrontar l’entrevista laboral.

2.Curse elaboració del curriculum vitae.

3.Curs psicoeducació i parentalidad positiva en pares i mares joves.

4.El taller apoderament de la dona al mercat laboral.

5.El taller DAPO: desenvolupament d’aspectes personals per l’ocupació.

6.El curs d’ofimàtica.

7.El taller de manteniment de parcs i jardins i sosteniment mediambiental.

8.El curs manipulador/a d’aliments

9.El curs per a l’obtenció del carnet de manipulador de plaguicides d’ús fitosanitari

10. El taller de manteniment i reparació d’edificis.

11.El curs atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials.

12. A través del conveni acordat amb la EPA, les persones participants podran realitzar tota l’oferta formativa . algunes de les propostes són:

graduat en secundària

Accés als cicles formatius de grau superior

Alfabetització

Llengua espanyola per a persones migrants

Valencià

Anglés

Fotografia

Dibuix

Cuina

Informàtica

IMG_20171120_101525

Fase de prospecció i intermediació, en aquesta fase es duu a terme una labor de prospecció del mercat de treball i de les ofertes d’ocupació, al mateix temps que s’ofereix un sistema d’intermediació a les empreses amb l’objectiu d’encaixar oferta i demanda.

Al voltant del 30% de les persones participants han aconseguit insertarse laboralment. D’altra banda, l’índex d’ocupabilitat ha augmentat, de manera que moltes persones participants a pesar que no han aconseguit ocupació, si que s’han format en diferents àmbits, la qual cosa enriqueix el seu curriculum vitae i augmenta la seua probabilitat d’accedir al mercat laboral. Així i a l’espera de consolidar i millorar la seua situació laboral, des del programa T’Acompanye 2018 es realitza un acompanyament individualitzat per a la millora de la seua situació sociolaboral i formativa.

TAMBÉ ET POT AGRADAR ...