Bases XXXV Premis Literaris Ciutat de Xàtiva 2019: narrativa, poesia i assaig

CIT7966BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE LA XXXV EDICIÓ DELS PREMIS LITERARIS “CIUTAT DE XÀTIVA” 2019
Presentació obres online: wwww.mundoarti.com

DIPOSICIONS GENERALS:

1.- Els participants han de tenir complits 18 anys el dia de finalització del termini de presentació de les obres.

2.- No es podran presentar aquells autors que hagen guanyat el premi en les cinc edicions anteriors.

3.- Les obres hauran de ser originals i inèdites, i no poden haver estat guardonades en cap altre certamen ni estar pendent de veredicte en la data en que finalitze el termini de presentació.

4.- Les obres han d’estar escrites en valencià. Es podrà participar en una o en diverses modalitats (narrativa, poesia i assaig), i es podrà presentar al mateix més d’una obra.

5.- Les obres no han d’estar signades ni incloure autocites o agraïments (que es podran afegir posteriorment, en cas de guanyar el premi, quan es publique el llibre) atés que poden revelar l’autoria del treball, sent descartades.

6.- El procediment de presentació de les obres així com la documentació necessària es publicarà a la corresponent convocatòria.

7.- El términi d’admissió de les obres finalitzarà el dijous 27 de juny de 2019.

8.- S’acompanyarà una declaració formal en què és faça constar que l’obra és original i inèdita, que està lliure de qualsevol compromís d’edició i que no està pendent de resolució en cap altre concurs literari, així com una breu referència biogràfica de l’autor.

9.- L’import dels premis s’establirà en la convocatòria i no podrà fraccionar-se entre diverses obres concursants, però sí declarar-es desert, cas que la majoria del Jurat Qualificador considere que cap dels obres presentades mereix el guardó.

10.- Les dotacions dels tres premis estaran subjectes a les retencions fiscals corresponents.

11.- El lliurament dels premis s’efectuarà en un acte públic que oportunament s’anunciarà, havent-se de personar els guanyadors per a recollir el seu premi. La no-assistència s’interpretarà com la renúncia al mateix. Igualment és posarà en coneixement dels mitjans de comunicació els títols i els autors de les obres que hagen obtingut els premis.

12.- L’Ajuntament de Xàtiva és reserva el dret d’edició de les obres guanyadores en el termini d’un any, període en el qual és procedirà a la seua publicació conjuntament amb Edicions Bromera (narrativa i poesia).

13.- Un cop editades les obres guanyadores, els autors premiats tindran dret a 25 exemplars de la seua obra, que li seran lliurats per aquest Ajuntament, prèvia sol·licitud del mateix.

14.- El Jurat de cada modalitat, que actuarà amb llibertat i discrecionalitat, estarà format per tres personalitats de reconegut prestigi en l’àmbit de cada gènere literari per designació conjunta d’Edicions Bromera i de l’Ajuntament de Xàtiva:

– NARRATIVA: Ana Belén Pina Linares, Enric Salom Ramón, Josep Lluis Fitó Roselló.

– POESIA: Toni Espí Cardona, Xelo Llopis Roca i Alfred Aranda Mata.

– ASSAIG I INVESTIGACIÓ: Isabel Martínez Salas, Vicent Bataller Grau i Josep Cerdà Ballester.

Serà presidit pel Sr./Sra. Regidor/a de Cultura i actuarà de Secretari/a el/la funcionari/a que designe la Corporació.

Cas de qualsevol baixa d’algun membre del jurat, els organitzadors d’aquests Premis podran substituir-lo lliurement.

15.- El veredicte del Jurat serà inapel·lable, i pel sol fet de participar, els concursants acceptaran expressament la seua autoritat, tant per a resoldre el premi com per a solucionar qualsevol incidència no prevista en els presents bases. El vot dels membres del jurat és personal i indelegable.

16.- La participació en aquest concurs implica l’acceptació expressa d’aquestes bases així com el consentiment atorgat a l’Ajuntament de Xàtiva perquè use les dades relacionades amb l’obra presentada, les quals passaran a formar part d’un fitxer propietat de l’Ajuntament per a possibles gestions relacionades amb la publicació del llibre en cas de ser guanyador.

17.- Totes les qüestions que la interpretació d’aquestes bases puguen plantejar seran resoltes pel jurat segons el seu lliure criteri.

BASES ESPECÍFIQUES:

PREMI DE NARRATIVA “BLAI BELLVER”

1.- Les obres s’han de presentar online fins al 27 de juny de 2019, a www.mundoarti.com en format PDF, tipografia Arial o similar, cos 12, a doble espai, i tenir una extensió entre 80 i 180 DIN A4. La plataforma preservarà la identitat dels autors i només serà desvetllada al jurat després de la signatura de l’acta.

2.- El tema dels treballs del premi de narrativa serà lliure.

3.- El Premi de Narrativa “Blai Bellver” està dotat amb 9.000 euros per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Xàtiva i és concedirà a la millor obra de narrativa escrita en valencià entre les presentades a concurs

4.- La resta d’aspectes que regeixen el certamen estan recollits en les disposicions generals d’aquestes bases.

PREMI DE POESIA “IBN HAZM”

1.- Les obres s’han de presentar online fins al 27 de juny de 2019, a www.mundoarti.com en format PDF, tipografia Arial o similar, cos 12, a doble espai, i tenir una extensió entre 40 i 100 DIN A4. La plataforma preservarà la identitat dels autors i només serà desvetllada al jurat després de la signatura de l’acta.

2.- El tema dels treballs del premi de poesia serà lliure.

3.- El Premi de Poesia “Ibn Hazm” està dotat amb 4.000 euros per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Xàtiva i és concedirà a la millor llibre de poemes escrit en valencià entre els presentades a concurs

4.- La resta d’aspectes que regeixen el certamen estan recollits en les disposicions generals d’aquestes bases.

PREMI D’ASSAIG I INVESTIGACIÓ “CARLOS SARTHOU”

1.- Les obres s’han de presentar online fins al 27 de juny de 2019, a www.mundoarti.com en format PDF, tipografia Arial o similar, cos 12, a doble espai, i tenir una extensió entre 100 i 200 DIN A4. La plataforma preservarà la identitat dels autors i només serà desvetllada al jurat després de la signatura de l’acta.

2.- El tema dels treballs del premi d’assaig i investigació es referirà a temes de Xàtiva, de la Costera o de la seua àrea d’influència cultural.

3.- El Premi d’Assaig i Investigació Carlos Sarthou està dotat amb 4.000 euros per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Xàtiva i per a la seua publicació comptarà amb la col·laboració de l’empresa Paper Indústria Gràfica, S.L. Es concedirà a la millor obra d’assaig i investigació escrita en valencià entre les presentades a concurs.

4.- La resta d’aspectes que regeixen el certamen estan recollits en les disposicions.

___

Presentació obres online: wwww.mundoarti.com (concursos, literatura)

TAMBÉ ET POT AGRADAR ...